Sju av tio av de fackligt förtroendevalda i LO-opinion tycker att LO- och LO-förbunden ska stödja socialdemokraterna ekonomiskt inför valet. En av fyra tycker att facket ska stödja vänsterpartiet.

Stödet för miljöpartiet är bara hårfint större än stödet för de borgerliga. Två procent, noga räknat fyra personer av 206, tycker att facket ska stödja miljöpartiet.

Nej-sägarna är fler än de som stöder pengar till vänsterpartiet. Tre av tio i LO-opinion tycker inte att facket ska stödja något parti alls.

– Jag tycker att facket ska vara opolitiskt. Våra medlemmar har alla olika politiska intressen och att påstå att det finns ett arbetarparti i dagens läge är bara löjligt. Om vi ska vårda medlemmarnas intressen på bästa sätt måste vi, vare sig vi gillar det eller inte, samarbeta med det parti som styr just nu och här, tycker Cajsa Persson, vårdare i Tyresö och bland annat arbetsplatsombud i Kommunal.

En annan fackligt aktiv kommunalare, Leif Grenlund, vattenmätartekniker i Halmstad, är däremot för stöd till socialdemokraterna.

– LO ska stödja det parti vi en gång var med och startade. Ju mer vi splittrar oss desto svagare blir vi, resonerar han.