Underkastelsens katekes

”Rikedomens och inflytandets gudomliga verkningar är att ge upphov till begär som övervinner alla dygder, all vilja och all motvilja; hoppet om delaktighet i makten får alla människor att böja sig för de rika och inflytelserika och att ställa alla sina krafter till deras förfogande!”

Kvalitet
Kulturrådet förvägrar översättningen av Markis de Sades Juliette litteraturstöd med motiveringen att boken är ”för dålig”.

Denna sjuttonhundratalsklassiker full av vidriga orgier, tortyr och våld utan slut, självgoda monologer, bombastiska utrop och utlösningar som rättfärdigar vedervärdigheterna och underkastelserna.

Unikt

Just detta gör den ovärderlig. En svart saga om maktens väsen som ingen annan nånsin berättat.

Bok:
Juliette eller Lastbarhetens fördelar.
Författare: Markis de Sade.
Översättning: Hans Johansson.
Förlag: Vertigo.
 

John Swedenmark
08-796 27 13 @jswedenmark @kulturarbetet

Kommentera den här artikeln