Under förra mandatperioden tillsatta den röd-gröna regeringen en utredning som bland annat skulle stärka anställningstryggheten när en arbetsgivare vill sänka arbetstiden för sina anställda.

Regeringens utredare, Anders Wallner, presenterade sina förslag den sista januari i år.

– Jag, och Socialdemokraterna, tycker att Wallners förslag är bra. Vi vill genomföra det. Jag tror att det skulle lösa en hel del problem, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Men nu har vi en överenskommelse mellan fyra partier som omfattar arbetsrätten. Och det betyder att vi måste vara överens mellan de fyra partierna innan vi lägger förslag. Det är min bedömning att det inte finns stöd för det här bland två av våra samarbetspartier, fortsätter Ylva Johansson, som tidigare har givit samma besked i tidningen Publikt.

På en direkt fråga om hon har diskuterat hyvling och utredningens förslag med Centerpartiet och Liberalerna svarar Ylva Johansson ja.

– Vi behöver inte säga exakt vad vi sa i våra samtal. Men det är en bedömning jag gör att det inte finns stöd för att genomföra utredningens förslag.

Januariavtalet säger att undantagen från turordningsreglerna i las ska utökas, men också att balansen mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas och att arbetstagarna ska skyddas mot godtycke. Innebär inte detta att en försvagning av arbetstagarnas position ska balanseras med någonting som stärker deras ställning – till exempel regler som förhindrar hyvling?
– Det är en tolkning du gör. Vi är just nu i slutdiskussionerna om direktiven för en utredning om arbetsrätten, baserat på den här punkten i januariöverenskommelsen. Direktiven blir klara under april. Så vi har inga kommentarer om det nu, svarar Ylva Johansson.

Hyvling innebär att arbetsgivaren krymper personalkostnaderna genom att låta de anställda jobba färre timmar var, i stället för att säga upp med hänvisning till arbetsbrist.

I ett antal domar från Arbetsdomstolen fastslås att anställningstryggheten enligt las bara gäller anställningskontraktet i sig, inte hur många timmar det innehåller. Arbetsgivaren har alltså rätt att dra ner arbetstidsmåttet i kontraktet.

Om en anställd tackar nej till arbetsgivarens erbjudande om sänkt arbetstidsmått kan det i dag räknas som saklig grund för uppsägning. Personen kan då alltså sägas upp utan hänsyn till turordningsregler.

Anders Wallners utredning föreslog att turordningsreglerna ska gälla även om den anställda tackar nej.

Om någon på en arbetsplats tackar nej till ett erbjudande med lägre arbetstidsmått får arbetsgivaren gå vidare till uppsägning på grund av arbetsbrist – och då blir det den som står svagast i turordningen som blir aktuell, med utredningens förslag.

– Vi förbjuder inte hyvling utan det är fortfarande fritt fram för arbetsgivaren att konstatera arbetsbrist och lägga fram en omorganisation. Men vi lägger till ett starkt skydd för den som drabbas av förändringarna, sade Anders Wallner då till Arbetet.

Handels, vars medlemmar är bland de mest drabbade när det gäller hyvling, välkomnade förslaget.

Handels ordförande, Susanna Gideonsson, skrev på Twitter:

”Äntligen insatser mot hyvlingen! Viktigt att få ordning på denna del av arbetsmarknaden där anställda stått nästan rättslösa. Nu upp till bevis för regeringen att lägga skarpa förslag.”

Efter Ylva Johanssons besked om att det inte blir några skarpa förslag är hon mindre nöjd.

– Det är tråkigt att man inte skickar utredningen på remiss. Där finns många goda förslag som är välbalanserade och har hittat en lösning som tar hänsyn till båda parter, så att bara lägga undan den, det känns inte bra, säger hon till Arbetet.

Hon har samtidigt viss förståelse för att regeringen gör bedömningen att inte gå vidare med förslaget utifrån det parlamentariska läget.

– Men det finns ju en del i januariavtalet som säger att man ska ha jämställda villkor, både i anställningsformer och på vilket sätt som uppsägningar ska hanteras. Och det innehåller ju den här utredningen, så att jag tycker visst att det finns ingångar. Jag kan bara beklaga att man gör den bedömningen.

Blir det här en fråga för nästa avtalsrörelse?
– Självklart. Våra två viktigaste frågar är visstidsanställningarna och det är hyvling. Det allra viktigaste för våra medlemmar är att få en trygg anställning som dessutom ger en lön som man kan leva på. Så den släpper vi aldrig.