Drygt 15 procent av den totala arbetskraften har en tidsbegränsad anställning, men inom hotell och restaurang är det hela 40 procent som inte har fast jobb.

I Arbetsmiljöverkets undersökning, som gjorts vartannat år sedan 1989, har arbetstagarna fått svara på hur de upplevt sin arbetsmiljö under det gångna året. Nu är första gången man tittat närmare på arbetsmiljön för tidsbegränsat anställda.

Och det är en ganska dyster läsning.

Det är till exempel nästan dubbelt så vanligt bland tidsbegränsat anställda kvinnor att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier på jobbet, jämfört med fastanställda kvinnor.

– Att gå till arbetsplatsen och känna oro för att bli sexuellt trakasserad hör inte hemma i det moderna arbetslivet. Det är varje arbetsgivares ansvar att sätta stopp för det. Framförallt måste vi börja våga prata om problemet, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket i en kommentar.

För hela arbetsmarknaden handlar det om tio procent som utsatts för sexuella trakasserier, medan det för unga kvinnor, 16-29 år, handlar om 30 procent.

– Det motsvarar 250 000 personer, påpekar Ann Ponton Klevestedt enhetschef på Arbetsmiljöverket när hon presenterar undersökningen.

De med tidsbegränsad anställning upplever de sin arbetsmiljö som sämre jämfört med fastanställda på punkt efter punkt:

Omkring 70 procent uppger också att de arbetat trots att de är sjuka av olika anledningar, närmare hälften av dem för att inte verka lata medan flera gör det för att de upplever att ingen annan gör arbetet annars.

En av fyra är rädda för uppsägning eller att tvingas korta sin arbetstid, jämfört med en av tio av de fast anställda.

Drygt hälften av de tidsbegränsat anställda har repetitiva arbetsuppgifter jämfört med drygt en tredjedel av de fast anställda. Risken kan leda till värk och fysiska skador.

Sex av tio kan sällan eller aldrig bestämma när arbetsuppgifter ska göras, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar. Motsvarande siffra för fastanställda är tre av tio.

Men det finns även positivare resultat i undersökningen, som att sju av tio uppger att de i hög grad har ett intressant och stimulerande arbete.

Arbetsmiljön 2017

Arbetsmiljöundersökningen genomförs vartannat år.
På uppdrag av Arbetsmiljöverket har Statistiska centralbyrån ställt frågor kring arbetsförhållanden till 8 700 sysselsatta, varav 6 700 svarat på telefon. 3 700 av de som svarat på telefon svarade även på enkäter.