Nedläggningen av Arbetslivsinstitutet blev ett hårt slag mot arbetsmiljöforskningen i Sverige.  Forskare har bytt inriktning, visar en studie som blev klar denna vecka.

Rapporten Vart tog dom vägen? som tagits fram på uppdrag av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), visar att cirka hälften av de 285 forskarna vid Arbetslivsinstitutet (Ali) har lämnat sitt forskningsområde.

Utredarna uppskattar det ekonomiska avbräcket till 100 miljoner kronor för i år, och det väntas öka till 150 miljoner nästa år och 200 miljoner 2009.

LO-Tidningen kunde i somras berätta att bara några av forskarna från Ali gick ut i arbetslöshet, och att de flesta hade räddat sig själva till olika universitet och högskolor.

Men rapporten från FAS visar att själva arbetsmiljöforskningen drabbades kraftigt. Ali stod för en tredjedel av den totala forskningen på området, och många av forskarna har styrt in på lite andra områden efter nerläggningen.

– En fråga är vad som händer med den arbetsplatsnära forskningen när forskarna ska tävla i den vetenskapliga klassen, och inte har lika stor uppmärksamhet på att jobba med frågeställningar som ligger närmare arbetsplatsen, säger Kenneth Abrahamsson som är programchef på FAS.

Institutet fick behålla 60 miljoner kronor, som kallas reservationsmedel, och det har underlättat omställningen när forskarna sökte sig till universitet och högskolor. Men det är osäkert hur hållbara de nya forskningsmiljöerna blir eftersom den långsiktiga finansieringen inte är garanterad, enligt utredningen från FAS.

– Det växer upp lite grann på universiteten, men det motsvarar inte alls den totala minskningen i anslaget, säger Kenneth Abrahamsson.

Arbetslivsinstitutet lades ner vid halvårsskiftet 2007. Allianspartierna hade kritiserat myndighetens forskning för att vara ideologiskt färgad. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin sa att forskningen bör knytas till universiteten och inte bedrivas av myndigheter.

– Vi har lagt det där bakom oss nu, säger Kenneth Abrahamsson. Det är bara att konstatera fakta och se vad man kan skapa för villkor i framtiden. En utmaning är att komma med i stora EU-satsningar, men för att kunna gå in i sådana processer måste man från början ha en väldigt stark forskningsmiljö med hög likviditet.

Läs också: intervjun med Alis generaldirektör, 3/10 2007
Läs också: reportaget ” Forskning i världsklass duger inte”, 1/6 2007