335.000 a-kassemedlemmar hade, för en dryg vecka sedan, inte betalat medlemsavgiften för januari. De utesluts ur a-kassan om de inte betalar före månadsskiftet.

IF Metalls a-kassa har 43.000 medlemmar som inte betalt a-kasseavgiften och Åke Ljunggren, som är föreståndare för kassan, tycker att det är oroande.

– Siffran är obehagligt stor. En del kommer säkert att betala före helgen, men jag är orolig att det blir mellan 15.000 och 20.000 medlemmar vi mister, säger han.

Sökt utträde
Dessutom har ovanligt många aktivt sökt utträde ur IF Metalls a-kassa i år. Åke Ljunggren säger att det främst gäller medlemmar som inte längre har rätt till ersättning, enligt de nya hårdare reglerna. Men det finns också en del som inte har råd med avgiftshöjningen på 246 kronor i månaden.

– Det gäller nog många som studerar eller har sjukbidrag. Men så finns det också dem som har lämnat oss i affekt. De är förbannade och tänker inte på konsekvenserna när de går ur, säger han.

Även Katarina Hedqvist på tjänstemannaförbundet HTF:s a-kassa är orolig. Hon har 26.500 medlemmar som inte betalt januariavgiften, och säger att det är många fler än vanligt.

– En normal månad rör det sig om 1.500 ungefär. Det är troligtvis många som väljer att straffa ut sig när avgiften höjts. Det är i alla fall så det ser ut, säger hon.

Kommunal lugnt
Kommunal är den a-kassa med flest medlemmar som inte betalat januariavgiften. 77.000 kommunalare ligger efter med betalningen, men a-kasseföreståndare Krister Johansson är inte oroad över siffrorna.

– Det är inget märkligt utan samma betalningsströmmar som alltid. Det är alltid ungefär så många som ligger efter med betalningen, men de brukar betala efter en påminnelse, säger han.

Målarna vet inte
Målarnas a-kasseföreståndare, Janeth Norberg, oroar sig inte heller över de obetalda avgifterna trots att hela 40 procent av medlemmarna inte hade betalt medlemsavgiften i tid, enligt statistiken från IAF, som är tillsynsmyndighet för a-kassorna.
– Det är helt missvisande i vårt fall. Vi skickade ut inbetalningskorten väldigt sent, först den 25 eller 26 januari. De 5.338 som inte betalt, är de som inte hann före den sista januari. Hur många som betalt i februari vet vi inte, säger hon.

Däremot har många aktivt begärt utträde ur Målarnas a-kassa sedan avgiften höjdes i januari.

– Det är betydligt fler än vanligt. Många vill gå ur a-kassan men stanna kvar i facket, säger hon.

Hur många av de 335.000 som betalar in avgiften i sista stund och därmed kan stanna kvar i a-kassan blir klart först den 18 april. Då ska a-kassorna redovisa uppgifterna till IAF. 

Läs också: Redan 75.000 färre i a-kassan