Bonus är grädde på moset för direktörerna i de största företagen.

Men det räcker inte alltid med ett lager grädde, ibland smetas lite extra mos på grädden. Som när Vattensfalls vd Lars G Josefsson 2005 kunde plocka ut dubbla bonusar, en kortsiktig och en långsiktig, på sammanlagt 5,4 miljoner kronor. Eller som när Lennart Holm på Sydsvenska Kemi fick en extra premie på 8,5 miljoner kronor när ett tidigare optionsprogram inte gav väntad utdelning.

Enligt en undersökning i Svenska Dagbladet fick sex av tio börsdirektörer bonus 2005. Bonusen motsvarade en fjärdedel av den totala ersättningen till vd. För de flesta löntagare ökar lönen med några procent om året i en ganska jämnt stigande kurva. På vd-nivå är kurvan hackigare, med toppar då och då.

Permanent inslag
Grundlönen ökar i jämna steg, men skiftande utfall på bonus och optionsprogram gör att inkomstkurvan varierar upp och ner mellan åren. Men mer av tillfälliga extralöner betyder inte mindre i total löneökning. I de stora svenska bolagen har bonusarna  blivit ett permanent inslag i lönebildningen för svenska direktörer. Och de bidrar till att pressa upp lönerna långt snabbare än på den övriga arbetsmarknaden.

Störst är miljonregnet  i de finansiella företagen, bland börshandelsföretag, investmentbolag och riskkapitalbolag. Och då inte bara till vd utan också till framgångsrika anställda. 2005 fick personalen på enbart tre företag – Hagströmer&Qviberg, Carnegie och Enskilda – dela på 1,7 miljarder kronor. Svenska Dagbladets undersökning visar att bonus ofta delas ut även till direktörer i bolag som går med förlust.

Lönen en bisak
Leif Östlings inkomster är ett bra exempel på hur den fasta lönen har blivit allt mindre viktig för de bäst betalda direktörerna. I grundlön för 2005 tjänade Leif Östling ”bara” 6,5 miljoner kronor. Ovanpå det har han fått bonus på 9,9 miljoner kronor, det vill säga 1,5 gånger den fasta lönen. Men de pengarna kan han inte ta ut förrän 2008.

Istället fick han 2005 ut drygt 20 miljoner kronor för optionsaktier från 1999. Av Scania-chefen Leif Östlings inkomst 2005 bestod mer än 80 procent av bonusersättningar. Vattenfalls vd Lars G Josefsson tjänade sammanlagt 12,7 miljoner 2005. Av den summan uppgick den fasta lönen till 7,2 miljoner kronor. Ovanpå det kom en långsiktig bonus på 3,6 miljoner kronor och en kortsiktig bonus på 1,8 miljoner kronor. Drygt 40 procent av Josefsson inkomst 2005 utgjordes av bonusarna.

För 2006 blir det inga sådana extrapengar i Vattenfall. Det satte den socialdemokratiska regeringen stopp för. Med en borgerlig regering kommer dock bonusfrågan sannolikt i ett nytt läge igen.

Läs eller ladda ner listan på vd-lönerna 2005 respektive 2004


Läs också: nyhetsartikeln "Direktörerna lyckades löneförhandla"

Läs också: nyhetsartikeln "Optioner gav vd 8,5 miljoner i bonus"
Läs också: nyhetsartikeln "Storägarna drar in mest"
Läs också: nyhetsartikeln "Bara fyra kvinnor på 100-listan"

Peeter-Jaan Kask

Frilansjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen