Om de anställda med arbetaryrken vore lika friska som de högre tjänstemännen skulle sjukdomsbördan i Sverige minska med en tredjedel, enligt läkaren och forskaren Rickard Ljungs som presenterade en ny avhandling i fredags.

De stora skillnaderna i hälsa mellan arbetare och tjänstemän gäller främst de vanligaste folksjukdomarna. Arbetare löper betydligt större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, depression samt rygg- och nackbesvär än tjänstemän.

Mest ojämlika
– Det är de vanligaste sjukdomarna som är de mest ojämlika, säger Rickard Ljung.

Risken att drabbas av hjärtinfarkt ökar med antalet år inom arbetaryrken, vilket LO-tidningen tidigare har berättat. Den som haft ett arbetaryrke hela livet löper dubbelt så stor risk att drabbas som en tjänsteman. Men det räcker med tre år inom ett arbetaryrke för att risken för hjärtinfarkt ska öka.

Oklar orsak
– Varför det är så är svårt att säga, men det har nog inte med arbetsmiljöfaktorer att göra, snarare med vilka det är som går från arbetaryrken till tjänstemannayrken, säger Rickard Ljung.

Varför hälsoskillnaderna är så stora ger avhandlingen inget entydigt svar på, men Rickard Ljung tror att mycket beror på livsstilsfaktorer. Arbetare som grupp röker och dricker mer, äter sämre och motionerar mindre än tjänstemän. Även sociala nätverk som ger stöd i privatlivet och på jobbet påverkar hälsan, liksom kontrollen över jobbet och möjligheten att styra sitt arbete.

Läs också: tidigare nyhetsartikel "Annat liv efter hjärtinfarkten"
Läs också: tidigare nyhetsartikel "Arbetare drabbas oftare än tjänstemän"