Efter måndagens möte mellan Sifs förbundsstyrelse och fackets fem branschdelegationer inom industrin har de interna parterna enats om att kliva på Facken inom industrins krav inför vinterns avtalsrörelse.

– Sifs förbundsstyrelse bedömde att vi behövde ytterligare utrymme för dialog med branschdelegationerna. Det har vi nu haft och det har varit nödvändigt för att hela förbundet ska kunna gå fram med största möjliga styrka i en avtalsrörelse som kan bli den tuffaste på mycket länge, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz i ett pressmeddelande.

I praktiken innebär det att förbundet ställer sig bakom kravet på en lägsta ökning av lönerna med 3,9 procent. Och att de tre branschdelegationer som i förra veckan krävde minst 5,9 procent i löneökningar får vika sig. Samtidigt tycks Mari-Ann Krantz ha tagit till sig deras argument, om att de stora företagsvinsterna till slut även måste landa i de anställdas fickor, när hon kommenterar ämnet:

– Den girighet som yttrar sig från detta håll i form av bonusregn och arvoden som höjs till fantasinivåer är helt enkelt stötande och tycks dessutom sprida sig med pestens hastighet. Det är förvånansvärt att de fortsätter att driva krav på höjda styrelsearvoden och det måste bli ett stopp för detta om en ansvarsfull lönebildning ska bli möjlig, säger Mari-Ann Krantz.

FAKTA: Fem delegationer som ska enas
Totalt finns det elva branschdelegationer inom tjänstemannaförbundet Sif. Var och en representerar en eller ett par av de största branscherna som Sif organiserar. Följande fem delegationer är aktiva i samarbetet Facken inom industrin:
Teknikindustrins och tekos delegation
Industri- och kemidelegationen
Trä- och pappersdelegationen
Stål- och metalldelegationen
Livsmedelsdelegationen

Läs också: nyhetsartikeln ”Styrelsen borde ha lyssnat på oss”
Läs också: nyhetsartikeln "Grafikerna går med"