Nu är Fortums optionsprogram i gång igen. Koncernens vd Mikael Lilius kan just nu göra en förtjänst på 95 miljoner kronor och den svenska vd:n, Christian Lundberg, drygt 31 miljoner kronor.

Energikoncernens optioner kommer att bli en del av den kommande avtalsrörelsen i Sverige.

– Ska direktörerna ha bonusar så vill vi också vara med på det, säger Elektrikernas avtalssekreterare Ronny Wenngren.
Mikael Lilius kan utnyttja två av Fortums fem optionsprogram, medan Christian Lundberg har möjlighet att teckna aktier med hjälp av optioner från ett av programmen.

Det totala värdet av aktier tecknade med alla optionsprogram är i dag 9,3 miljarder kronor. För att få dessa aktier måste cheferna betala en teckningskurs på sammanlagt 1,8 miljarder kronor. Det betyder att deras möjliga förtjänst i dag är 7,5 miljarder kronor, räknat på aktiekursen i början på veckan.

– Det är väldigt mycket pengar som går till få personer, säger Erik Spernaes, controller på LO.

Satsar på hemmaplan
Fortums kommunikationsdirektör, Ann Lindell Saeby, förklarar att optionsprogrammen är en del av försöken att rycka upp företaget. För sex-sju år sedan var ägarna missnöjda med Fortums utveckling, bland annat utvecklades aktien dåligt. Andra delar i samma plan är att fokusera på Norden och Östersjöområdet samt att sälja ut en del verksamhet. Dessutom har 90 miljarder kronor investerats under åren 2000 till 2005.

Optionsprogrammen är riktade till 350 ”nyckelmedarbetare”. När optionen omvandlas till aktier gör Fortum en nyemission. Det innebär att antalet Fortumaktier ökar, vilket i sin tur betyder att det i någon mening är de övriga aktieägarna som ser sina aktier minska i värde.

Största aktieägare i Fortum är finska staten. Ytterst är det därför skattebetalarna i Finland som missar en del av Fortumaktiens värdestegring.

LO:s Erik Spernaes frågar sig också om börskursen är ett bra mått för att bedöma chefernas arbetsinsats.

– Det är fler saker på den finansiella marknaden som styr börsutvecklingen, säger han.

Sedan den 1 oktober löper teckningstiden i fyra av optionsprogrammen. I det ena av dem har koncernens vd Mikael Lilius 200.000 optionsrätter och i ett annat 340.000. De skulle i början av veckan ha givit honom en förtjänst på 95 miljoner kronor om han tecknade aktier och omedelbart sålde dem. Den svenske vd:n Christian Lundberg skulle på samma vis ha kunnat kamma hem 31,5 miljoner kronor.

Behövs ytterligare program
Elektrikernas Ronny Wenngren konstaterar att chefernas möjliga extrainkomst på 7,5 miljarder kronor motsvarar årslönen för bortåt 20.000 elektriker. I avtalsrörelsen kommer Elektrikerna att kräva ett sjätte optionsprogram riktat till alla anställda på företaget. Egentligen vill dock elfacket att Fortum ska ta samhällsansvar och använda pengarna till att förbättra elförsörjningen, sänka elpriserna och se till att de anställda har en bra arbetsmiljö.

Janne Rudén, Sekos ordförande, är också förbannad över det höga värdet på aktierna som cheferna fått med hjälp av optionsrätter.

– Jag tycker det är otillständigt att ha sådana system. Det ger totalt felaktiga signaler till de anställda, säger han.

Läs också: nyhetsartikeln "Elbolagets elit tjänar storkovan"