14 av LO:s förbund har en gemensam uppfattning om den kommande avtalsrörelsen. IF Metall har ställt sig vid sidan om. Nu är LO-samordningen i fara.

Samtidigt har Facken inom industrin lagt fram en något annorlunda avtalsplattform. I den finns inte jämställdhetspotterna med.
LO:s avtalssekreterare Erland Olauson tycker att situationen är besvärande när ett av LO:s största förbund reserverat sig. Han påpekar samtidigt att reservationen bara gäller siffersättningen i budet.

– Samordningen är inte i fara på grund av den här reservationen. Hur det går med den vet vi först om en knapp månad när alla förbund tagit ställning till LO-styrelsens rekommendation.

Många av ordförandena i LO-förbunden är entusiastiska över innehållet i den beslutade avtalslinjen. Reservationen från IF Metalls ordförande Stefan Löfven skapar dock oklarhet. Transports ordförande Per Winberg tycker att den försvagar beslutet mycket.

– IF Metalls inställning gör att det inte finns någon samordning i praktiken. Det gör att deras avtal inte kan vara normerande för oss andra, säger han.

Först blir tyngst
En del av samordningen är att LO-styrelsen ska fatta beslut om vilket av de först slutna avtalen ska vara norm för lönekraven i de andra LO-förbundens förhandlingar. För många har det också varit självklart att det kommer att bli ett av IF Metalls avtal som sätter normen.

– Men skulle det gå så illa att IF Metall även efter den 1 december håller fast vid Stefan Löfvens uppfattning så ställer de sig utanför alltihopa, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.

– Då har vi inga formella förpliktelser mot varandra och heller ingen gemensam norm.
Han anser dock inte att det behöver betyda slutet för all samordningen. De övriga LO-förbunden kan fortsätta att samarbeta om avtalslinjen.

LO:s Erland Olauson konstaterar att IF Metalls avtal inte får någon normerande betydelse för de andra förbunden om IF Metall inte ingår i samordningen.

Nytt avtal tar täten
Elektrikernas ordförande Stig Larsson tycker också att resultatet kan bli att ett annat avtal blir lönenorm för de övriga LO-förbunden.
Hotell- och restaurangs Ella Niia och Kommunals Ylva Thörn vill vänta till den 1 december med sina ställningstaganden.

– IF Metall borde begrunda sin inställning. Jag har inte gett upp utan hoppas fortfarande att LO får en enhetlig avtalslinje, säger dock Ylva Thörn.

Grafikernas ordförande Jan Österlind tycker inte att det behöver vara någon konflikt mellan de olika ståndpunkterna i LO-styrelsen. Han tycker LO-styrelsens beslut om nivåer är bra och balanserat, men han anser samtidigt att Facken inom industrins prioritering av lägstalöner är mer användbar för Grafikerna som har en låg andel kvinnor.

Vid sidan av själva samordningsfrågan pågår ett spel som handlar om makt och genomslag i medierna. Från början var det tänkt att Facken inom industrin skulle presentera sin plattform efter LO-styrelsens möte i måndags. Några dagar innan berättade Facken inom industrin att deras presskonferens nu låg före LO:s möte. Svaret från LO var att börja ett extra styrelsemöte klockan 7.30 på måndag morgon och på så vis kunna gå ut med ett pressmeddelande före presentation från Facken inom industrin, som därmed i stort sett bara fick svara på frågor om jämställdhetspotten.

FAKTA: Industrifackens krav
Facken inom industrins avtalsplattform:
• Lönepåslag på 840 kronor, dock minst 3,9 procent.
• Alla ska garanteras minst 400 kronor i månaden.
• Höjning av avtalens lägstalöner med 1.400 kronor.

Den sammanlagda kostnaden uppges vara 4 procent. Industrifacken ska ta ställning till förslaget från ordförandena och förhandlingscheferna under november. Facken inom industrin består av IF Metall, Sif, Civilingenjörsförbundet, Livs, Pappers och Skogs och Träfacket. Grafikerna deltar också i arbete.

FAKTA: 14 LO-förbunds krav
14 LO-förbunds gemensamma avtalslinje:
• Lönepåslag på 825 kronor, dock minst 3,9 procent.
• Jämnställdhetspott på 205 kronor per månad för heltidsanställda kvinnor med en månadslön under 20.000 kronor i månaden.
• Höjning av avtalets lägstalöner med 910 kronor.

I byggavtalet ger kraven 3,91 procent och i Fastighets serviceentreprenadavtal 5,48 procent. Den sammanlagda kostnaden uppges vara 4,7 procent. Nu ska de 15 LO-förbunden ta ställning till avtalslinjen och lämna besked senast den 1 december.

Läs också: lönekraven avtal för avtal
Läs också: nyhetsartikeln ”Kraven är häpnadsväckande höga”
Läs också: nyhetsartikeln "Sif laddar för kvinnolöner"