Forskning om arbetslivet i Europa är hotad. När Arbetslivsinstitutet läggs ner hotas forskningssamarbetet med facken.

Nästa år läggs Arbetslivsinsti-tutet ner, enligt regeringens beslut. Då hotas också forskningsprogrammet Saltsa som
LO, TCO och Saco har gemensamt med det statliga institutet. Forskningen handlar om arbetsliv och har ett europeiskt perspektiv. Saltsa har funnits sedan 1997 och har fått statligt stöd via Arbetslivsinstitutet på 13 miljoner kronor varje år.

Mellan åtta och tio olika projekt löper över årsskiftet. Vad som händer med de pågående projekten är osäkert. Nätverk av forskare har byggts upp på universitet, institutioner och fackliga organisationer i EU-länderna och USA.

– Utvärderingen för fyra år sedan visade mycket höga betyg. Jag tror inte regeringen vet vad den håller på med, säger Torbjörn Strandberg, LO, handläggare för Saltsaprogrammet.

I riksdagen lägger Björn von Sydow (s) fram en motion i ett försök att rädda Saltsa. LO, TCO och Saco får varje år 5,5 miljoner kronor i statligt stöd för EU-bevakning. Pengarna kanaliseras via Arbetslivsinstitutet och har till största delen gått till Brysselkontoret. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin, TCO:s Sture Nordh och Sacos Anna Ekström ska först uppvakta arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Sedan avgörs vad som ska hända med Brysselkontoret.

Läs också: nyhetsartikeln "Inga pengar till rapport om kortare arbetstid"

Läs också: nyhetsartikeln "Sista kursen för fackligt aktiva"