/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/ht2006/weitzel1.jpg
Freddy Weitzel, ordförande i Chilenska riksförbundet i Sverige. Foto: Jonas Ekströmer.

Alliansen har enats om hur arbetskraft ska importeras från länder utanför EU. Förslagen leder till en press neråt på lönerna, säger LO:s expert.

På onsdag i nästa vecka presenterar den statliga kommittén för arbetskraftsinvandring (Kaki) sitt slutbetänkande. Förslaget läggs på arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins (m) bord.

Enligt det redan från början borgerligt styrda direktivet ska utredningen, som leds av socialdemokraten Lena Hjelm-Wallén, föreslå vidgade möjligheter för medborgare utanför EU att arbeta i Sverige.

Fortfarande ska emellertid Ams tillsammans med parterna bestämma vilka branscher eller yrken som har brist på arbetskraft, enligt utredningens förslag. Bristyrken ska finnas på listor på ambassaderna över hela världen.

Arbetssökarvisum ges under tre månader till dem som kan visa upp att de har relevant utbildning och yrkeserfarenhet. Om de får arbete kan visumtiden förlängas och efter fem år kan permanent uppehållstillstånd beviljas.

Borgerlig spricka
Ledamöter från tre borgerliga partier, moderaterna, centern och kristdemokraterna, har emellertid reserverat sig mot delar av utredningens förslag. De vill ha en ännu öppnare arbetskraftsinvandring. Ams ska inte bestämma var det finns brist. Enbart arbetsgivarnas behov ska styra, anser reservanterna.

Folkpartiets representant i utredningen, Mauricio Rojas, valde att göra gemensam sak med socialdemokrater, vänster- och miljöpartister. Folkpartiets gruppledare i riksdagen, Johan Pehrson, har emellertid uttalat att de går på alliansens linje och inte lyssnar på Mauricio Rojas.

Den enda reglering alliansen vill ha är att personerna som vill arbeta i Sverige ska kunna försörja sig under tre månader, inte är en säkerhetsrisk och inte är kriminellt belastade.

LO ser risker
Systemet som gäller i dag är bestämt utifrån efterfrågan. Om det behövs arbetskraft kan företagen söka efter lämpliga personer utomlands som måste har ett arbetstillstånd att visa upp vid gränsen.

Borgerliga alliansens syn på arbetskraftsinvandring innebär därför ett systemskifte. Utbudet ska bestämma invandringen och de som har råd och har relevanta kunskaper kan komma hit och söka arbete.

– Visum för arbetssökande innebär en stor risk, jämfört med dagens system. De som söker sig till Sverige tar sannolikt stora ekonomiska risker. Om de inte har ett löfte om arbete kan de tvingas ta jobb på vilka villkor som helst, säger Monika Arvidsson, LO-ekonom.

– Det är uppenbart att en öppen arbetskraftsinvandring kan leda till en press neråt på lönerna. Oseriösa arbetsgivare kan anse att det finns en brist på tillräckligt billig arbetskraft. LO vill att arbetstillståndet ska vara klart före inresan till Sverige.

Olika antal
Om antalet arbetskraftsinvandrare i dag råder olika uppfattningar. LO beräknar att 15 000 till 20 000 personer från länder utanför EU varje år får tillstånd att arbeta, säsongsanställda och asylsökande inräknade.

Migrationsverket och Statistiska centralbyrån har lägre siffror eftersom de inte räknar in säsongsarbetare.

Det var de borgerliga partierna som tillsammans med miljöpartiet som beställde utredningen om arbetskraftsinvandring med syftet att den ska underlättas.

– På 70-talet var det en enig riksdag som beslutade om en reglering. En av orsakerna var den stora anhöriginvandring som följde när arbetskraftsinvandrarna stannade kvar i Sverige, säger Göte Wahlström, socialdemokratisk ledamot i Kaki.

FAKTA: 7.700 fick tillstånd 2005
Under 2005 beviljade Migrationsverket totalt 7.770 arbetstillstånd till personer utanför EU. Ungefär 2.000 av dem var förlängningar. Flest arbetstillstånd fick personer från Indien, USA och Kina. 600 personer fick säsongsarbetstillstånd. 8 700 personer från EU-länderna fick tillstånd enligt EU-reglerna. Även asylsökande får arbeta om handläggningstiden blir längre än fyra månader. I slutet av juli i år omfattades 6.450 personer av den regeln.

Läs också: nyhetsartikeln "Bra att Sverige öppnas"