Många fackförbund saknar konton för mat- och spritkostnader. Det gör det svårt att kontrollera hur mycket representationen kostar. Andra förbund kan eller vill inte tala öppet om beloppen.

När LO-Tidningen kontaktade LO och samtliga medlemsförbund för att få veta hur mycket deras representation kostade förra året, hade de flesta svårt att svara. Till skillnad från vinstdrivande företag saknar fackförbunden ofta konton i sin redovisning för extern representation, med gäster utifrån, och intern representation med personalen.

Många förbund samlar allt på ett konto. Andra sprider det på flera olika konton, vilket gör det svårt att få ett samlat grepp. Ett av förbunden som saknar uppdelade konton är Byggnads. Förbundet uppger att den externa representationen kostade 87.000 kronor förra året. Intern representation finns inte, säger ekonomichef Clas Nykvist, trots att personalen bjuds på mat och dryck ibland.

– Det är klart att det händer, till exempel vid sammanträden, men då bokförs det som sammanträdeskostnader. Man kan inte särskilja vad som är vad på kontot, så det går inte att få fram något belopp.

Även LO saknar intern representation, enligt ekonomichef Kjell Ahlberg. Om de anställda bjuds på middag bokförs det på olika konton. LO:s externa representation kostade 371.000 kronor förra året.

Lägger locket på
Några förbund kan eller vill inte uppge sina kostnader. Kommunal och Fastighets saknar representationskonton och säger att de inte har tid att ta fram uppgifterna. Livs ordförande Hans-Olof Nilsson, säger tvärtemot. Förbundet har representationskonton, men han vill inte redovisa kostnaderna.

– Jag lämnar inte ut det. Varför skulle jag göra det? Det förtjänar inte att få uppmärksamhet.

Hans-Olof Nilsson vill hålla kostnaderna hemliga eftersom han tror att det kan misstolkas. Den största delen är representation utan alkohol och inte spritnotor, säger han.

– Folk tror att allt är sprit efter skandalerna i medierna. Det är några få som missköter sig och det får stå för dem. Vi har ingen anledning att redovisa någonting och bli misstänkliggjorda.

Enligt Benny Wieweg, revisor på revisionsbyrån KPMG som anlitas av flera fackförbund, är det inte olagligt att bokföra representation på olika ställen men det försvårar insynen och kontrollen. Hur förbunden ska sköta redovisningen avgörs till stor del av deras stadgar. Om redovisningen av representationen inte regleras där krävs inga speciella konton, och det blir svårare att se totalkostnaderna.

Moment 22
– Finns det inga regler är det svårt för revisorerna att granska. Vi har små möjligheter att tycka och tänka om saker som inte är reglerade, säger han.

LO-Tidningen har tidigare visat att fackförbunden saknar regler för hur mycket alkohol de får bjuda på vid representation, däremot har några policydokument om att alkoholrepresentationen ska vara restriktiv och måttlig.

– Om det inte finns några kongressbeslut på vad det innebär får vi föra en diskussion med medlemsrevisorerna om vad som kan ses som måttligt, men det är klart att det är svårare att slå ner på något i revisionen när det är en bedömningsfråga, säger Benny Wieweg.

Hur ska medlemmarna då kunna veta att fackförbundens sköter sin representation på ett bra sätt?
– Om medlemmarna vill att representationen redovisas öppet får de kräva på kongressen att det skrivs in i stadgarna. Jag, som revisor, skulle gärna se tydligare normer.


Så mycket kostade representationen förra året:

Byggnads, 128.000 medlemmar: Den externa representationen kostade 87.000 kronor. Förbundet uppger att intern representation saknas, trots att personalen bjuds på mat och dryck ibland. Kostnaden för det är okänd eftersom det redovisas på olika konton.

Elektrikerna, 26.000 medlemmar: Total kostnad 72 867 kronor. Ingen uppdelning på intern och extern representation.

Fastighets, 40.000 medlemmar: Konton för representation saknas. Förbundet har på två veckor inte haft tid att ta fram kostnaderna.

Grafikerna, 23.000 medlemmar: Total kostnad 55.808 kronor, men det blir mer i år på grund av kongressen.  Förbundet gör ingen skillnad på extern och intern representation och även presenter räknas med i beloppet.

Handels, 172.000 medlemmar: Extern representation 102 000 kronor och intern representation 109.000 kronor. Vin i samband med kursavslutningar ingår inte då det bokförs på annat konto.

Hotell- och restaurangfacket, 57.000 medlemmar: Enda förbundet som redovisar alkoholen för sig. Hade en vin- och spritnota på 52.664 kronor förra året.

IF Metall, 440.000 medlemmar: Förbundet fanns inte förra året och ekonomichefen vill inte lämna ut uppgifter under pågående räkenskapsår men uppger att förbundet gör en uppdelning mellan intern och extern representation.

Livs, 48.000 medlemmar: Har representationskonton, men vägrar uppge hur mycket representationen kostar.

Kommunal, 570.000 medlemmar: Har inga konton och ingen samlad information om representationskostnaderna. Förbundet har på två veckor inte haft tid att ta fram uppgifterna.

Musikerna, 3.500 medlemmar: Total kostnad 16.480. Ingen skillnad på extern och intern representation.

Målareförbundet, 16.500 medlemmar: Extern representation 80.000 kronor. Intern representation finns på olika konton, men totalt var kostnaden 97.000 kronor. I beloppen ingår även rese- och boendekostnader vid konferenser utomlands och vid förbundsmötet.

Pappers, 23.500 medlemmar: Årets (2006) kostnader fram till kongressen i september var 47.000 kronor. Middagen på kongressfesten kostade uppskattningsvis 370.000 kronor. Skiljer ej på intern och extern representation.

Seko, 153.000 medlemmar: Total kostnad 611.791 kronor förra året. Ingen uppdelning på extern och intern representation.

Skogs- och trä, 55.000 medlemmar: Extern representation 90.000 kronor. Intern representation går inte att säga exakt, men förbundet uppskattar den till 60.000 kronor.

Transport, 73.500 medlemmar: Total kostnad 99.000 kronor. Inge uppdelning på extern och intern representation. Mat bokförs även på andra konton som inte ingår i summan.

LO, centralt: Totalt 371.000 kronor bokfört på ett konto. LO uppger att det inte finns någon intern representation. Om personalen bjuds på mat och dryck ses det som till exempel sammanträdeskostnader.

FAKTA: Så gjorde vi
Sammanställningen bygger på förbundens egna uppgifter och kostnaderna gäller bara förbundskontoren. Avdelningarna har egen representation. Kostnaderna är inte jämförbara mellan förbunden eftersom många bokför kostnaderna på olika konton som inte finns med i sammanställningen.

Läs också: nyhetsartikeln "Regler för sprit saknas"

Läs också: nyhetsartiklen "Midsommarfirare betalar kalaset själva"
Läs också: nyhetsartikeln "Ekonomiska oegentligheter utreds internt"