I sin kritik av effektiviteten på arbetsförmedlingarna räknar inte Riksrevisionen med alla som får tillfälligt arbete. Ams slår tillbaka mot granskningen.

I förra veckan presenterade Riksrevisionen en rapport som var kritiskt mot Ams och arbetsförmedlingarna i flera avseende. Riksrevisionen pekade bland annat på att varje arbetsförmedlare ordnade betydligt fler åtgärder än riktiga jobb och att effektiviteten borde kunna fördubblas utan resurstillskott.

Ams har starka invändningar mot resonemanget om effektivitet. Arbetsmarknadsverket lyfter fram att en hel av dem som får tillfälliga arbeten inte räknas som att de fått jobb, medan de som har dött eller förtidspensionerats finns med som lyckade fall.
Riksrevisionens analys tittar bara på hur många som avregistreras som sökande hos arbetsförmedlingen. En avregistrering kan bero studier, fast jobb eller ha ett okänt skäl. Bakom okänt skäl finns allt från arbete till förtidspension och dödsfall.

Loggar inte ut
Ams förklarar dessutom att en mycket stor del av dem som får tillfälliga arbeten inte avregistrerar sig utan står kvar som arbetssökande. Enligt Ams statistik förmedlas drygt en miljon jobb per år. Av dem är 70 procent tillfälliga, och Ams uppskattning är att kring två tredjedelar av dem som får tillfälligt arbete fortsätter att vara registrerade som arbetssökande.

– Riksrevisionens analys känns inte stabil, säger Berndt Molin, analytiker på Ams. För många arbetssökanden är det bara möjligt att få tillfälliga arbeten. Många arbetsförmedlare sliter hårt för att ordna vikariat och det räknas inte – medan den som går i förtidspension räknas som ett uppnått mål.

Färdigt framgångsrecept
Han ifrågasätter också att effektiviteten kan fördubblas utan resurstillskott. Riksrevisor Eva Lindström förklarar att analys och metod finns klart beskrivna i rapporten. Effektivitetsmåttet är taget ur instruktionen för Arbetsmarknadsverket. Förmedlingsverksamheten går ut på att stärka de arbetssökande för ett reguljärt arbete.

Riksrevisionens rapport bygger när det gäller effektiviteten på en undersökning som gjorts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i Uppsala. Erik Mellander har hållit i undersökningen. Han säger att det inte finns några uppgifter om hur många av dem som får tillfälligt arbete som kvarstår som arbetssökande. Därför är det inte möjligt att säga hur de tillfälliga jobben påverkar resultatet i undersökningen av effektiviteten.

Läs också: nyhetsartikeln "Kritiken känns märklig"