LJUVA 60-TAL. – Thatcher var tuff. Men ännu svårare var massarbetslösheten.
Alan Manning, chef för centralorganisationen TUC i nordvästra England, sammanfattar krisåren i Liverpool.

Redan på 1970-talet upplevde Liverpool nedskärningar i sin stora hamn samt fabriknedläggelser. 1979 tillträdde den konservativa regeringen, med stenhård ambition att skära ner på offentliga utgifter.

– Krisen kulminerade i början av 80-talet. Då hade du delar av Liverpool där majoriteten av den vuxna befolkningen gick utan arbete, berättar Alan Manning.

– De konservativa stiftade snabbt nya lagar som inskränkte strejkrätten. Men som fack var vi redan försvagade, för hur många vågar strejka när det råder massarbetslöshet…?

Mycket har hänt
Åren 1983 till 1987 blev Liverpool bekant för sin militanta stadsstyrelse, som rymde personer långt ut på vänsterkanten.

– TUC är opolitiskt, men vi låg inte på sofflocket. Bland annat var vi med och organiserade en stor arbetslöshetsmarsch från Liverpool till London, minns Alan Manning.

I dag är läget ett annat. Liverpool med omgivning, Merseyside, drar till sig investeringar och EU-pengar. Turismen växer och 2008 är Liverpool europeisk kulturhuvudstad.

– I dag har vi en arbetslöshet på sex procent, mot tre i snitt för landet. Jag hoppas och tror att den kan sjunka ytterligare, säger Alan Manning.

TUC är centralorganisation för alla fack i Storbritannien. Medan organisationsgraden i landet som helhet är drygt 30 procent, har man i Merseyside runt 40.

– Mycket statlig verksamhet har utlokaliserats hit och det är inom offentlig sektor vi i dag är starkast. Tidigare var vår typiska
medlem en manlig industriarbetare, i dag är det en offentliganställd kvinna.

Järnladyn knäckte er inte?

– Absolut inte! Men, i dag jobbar vi med delvis andra frågor. Bland det viktigaste just nu är att trycka på så att våra medlemmar hela tiden får möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.

Läs också: Nostalgiturism i popens spår

Sören Viktorsson
Frilanjournalist
Skriv ett e-postbrev till redaktionen