ANALYS: När nu både socialdemokraterna och den borgerliga alliansen har lagt sina valmanifest syns en tydlig rågång i synen på arbetslösa. Socialdemokraterna förespråkar bra välfärdssystem och bibehållna löner. Alliansen vill ha sänkta bidrag och lägre pris på arbetskraft.

Båda lägren vill göra arbetsmarknaden mer effektiv så att arbetslösa snabbt slussas till nya jobb.

Men de ekonomiska styrmedlen är helt motsatta.

Tryggare anställda
Den socialdemokratiska linjen är bibehållen och till och med höjd a-kassa. En hög a-kassa ska ge en trygghet så att man kan gå till andra jobb med den kompetens man behärskar utan att rädas en tids arbetslöshet.

Den bakomliggande ekonomiska strategin är att trygghet ger en rörlighet på arbetsmarknaden som gör att företag kan utvecklas i den takt som är nödvändig i den internationella konkurrensen.

Billigare arbetskraft
Mot detta ställer den borgerliga alliansen att i stället göra arbetskraften billigare. Bland annat vill den halvera arbetsgivaravgiften för dem som anställer unga mellan 19 och 24 år, helt avskaffa arbetsgivaravgiften för den privata tjänstesektorn och införa skatteavdrag för dem som anlitar hushållsnära tjänster.

För att få de arbetslösa att verkligen ta dessa subventionerade jobb vill de samtidigt att, som det står i alliansens valmanifest, ”arbetslinjen ska tydliggöras i arbetsmarknadspolitiken, arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen”.

Taket i sjukförsäkringen ska, om de borgerliga vinner valet, därför åter sänkas till 7,5 basbelopp och skillnaden öka både för sjuka och arbetslösa mellan att arbeta och att inte arbeta.

Ekonomer oense
Bland ekonomer finns en motsvarande skiljelinje på höger-vänsterskalan, där en del hävdar att bra välfärdssystem gör arbetsmarknaden mer effektiv, och andra att sänkt kostnad för arbetskraft och hårdare ekonomiskt tryck mot de arbetslösa gör arbetsmarknaden mer effektiv.

Men frågan är om hotet om en kraftigt försämrad ekonomi vid arbetslöshet verkligen gör att människor vågar byta arbetsplats när de en gång väl fått ett fast jobb.

Oklart om familjen
Att familjepolitiken helt ställts utanför alliansens gemensamma valmanifest gör dessutom att en del viktiga frågor fortfarande inte fått sina svar. Därför är det ännu oklart hur de övriga borgerliga partierna kommer att ställa sig till moderaternas tidigare förslag om att korta ned föräldraförsäkringen och sänka föräldraersättningen.

Som en chock för många villaägare säger också alliansen nej till socialdemokraternas löfte att frysa fastighetsskatten på 2005 års nivå. Alliansen vill i stället låta de höjda taxeringsvärdena slå igenom fullt ut.

Läs också: Analysen av s-valmanifest