/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2006/nordin.jpg
Leif Nordin, Kommunal

HOTAD PÅ JOBBET. Allt fler inom hälso- och sjukvården utsätts för hot och våld i sitt arbete. Enligt en enkät gjord av Kommunal har 80 procent drabbats. En överväldigande majoritet är kvinnor.

– Det är alarmerande siffror, säger Leif Nordin, ombudsman på Kommunal.

Det vanligaste är verbala hot, slag med hand eller knytnäve och sparkar. De mest utsatta är personalen på akutmottagningar, inom psykiatrin och ambulanssjukvården. Leif Nordin, som är ordförande för Kommunals branschråd för hälso- och sjukvård, är övertygad om att mycket hot och våld inte kommer med i statistiken.

– Om man exempelvis blir utsatt för våld av en patient intagen på en psykiatrisk avdelning kanske man inte tycker det är värt att polisanmäla.

Behöver jobba hårdare
Leif Nordin anser att arbetsgivarna måste göra mycket mer för att komma åt problemen. En fråga i enkäten, som drygt 250 kommunalare i vården svarade på i våras, var hur den egna arbetsplatsen jobbar med frågan. 31 procent svarade att den arbetar förebyggande. Enligt 26 procent arbetar jobbet aldrig med hot- och våldsfrågan och resterande 43 procent hävdar att den tas upp bara när något har inträffat.

Arbetsmiljöverket har under våren inspekterat ett 60-tal akutmottagningar och lika många ambulansverksamheter. Vid de flesta besök krävde inspektörerna åtgärder. Bland annat saknades fungerande larm, rutiner för personalens säkerhet och brister i uppföljningsarbetet.

Kommunal arbetar för att lyfta frågan om hot och våld på jobbet från individen till en högre nivå.

– Politikerna måste bli mer engagerade i frågan, säger Leif Nordin. Det här är ett samhällsproblem. Det händer att ambulanspersonal kräver poliseskort för att åka in i vissa stadsdelar och det är inte rimligt.

Även siffror från Afa försäkring talar sitt tydliga språk: Antalet sjukskrivna på grund av hot eller våld har nästan tredubblats för vissa yrkesgrupper inom sjukvården och omsorgen mellan 2004 och 2005. 443 undersköterskor och skötare fick under förra året ersättning från Afa för hot- och våldrelaterade arbetsskador.

Fler rapporterar
Nu kan inte hela ökningen förklaras med ökat våld. Enligt Afa försäkring, som ägs av LO, Svenskt Näringsliv och PTK, kan en stor
del av ökningen bero på att dessa typer av olycksfall anmäls i högre grad än tidigare. 

– Det är fler som känner till att man kan få annat än fysiska skador klassade som arbetsskada, säger Mikael Forsblom på Afa. Men det förklarar inte hela ökningen. Samhällsklimatet hårdnar alltmer.

Kommunal håller med.

– Hela samhället har blivit råare de senaste åren, säger Leif Nordin. Användandet av droger har ökat, liksom antalet blandmissbrukare.

FAKTA: Risker ska kartläggas

  • Det ska finnas förebyggande arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser.
  • Arbetsgivaren är skyldig att kartlägga, bedöma och åtgärda risker.
  • Rutiner ska finnas för personalens säkerhet.
  • Ansvariga ska använda sig av händelser som inträffat och kontinuerligt anpassa säkerhetsrutinerna efter dem.
  • Uppföljande arbete måste göras. Händelser ska dokumenteras och utredas. Olyckor med svårare personskada ska anmälas till Arbetsmiljöverket.
  • Krisstöd ska finnas efter en hotfull situation. 

    Källa: Arbetsmiljöverket

Läs också: Mota våld med mjuka rörelser