Fyra blockadvarsel mot krogar i Göteborg – en ovanlig insats från Hotell- och restaurangfacket. Och flera restauranger har just gått med i sin organisation.

– Jag tycker att vi ska bli tuffare, säger förbundsordförande Ella Niia.

Blockadvarslen mot ETC Grande och Knossos är hävda sedan restaurangerna ansökt om medlemskap i Sveriges hotell- och restaurangföretagare.  För Knossos del var blockaden först satt till morgonen den 8 juni, därefter framflyttad till klockan 12. Under förmiddagen fick Hotell- och restaurangfacket ansökan bekräftad och kunde avblåsa blockaden strax innan den var tänkt att bryta ut.

Kvar står varslen mot Cyrano på Prinsgatan och Mykonos på Linnégatan, blockader som träder i kraft den 15 juni om inga steg mot överenskommelser tas.
 
Ytterligare cirka 10 till 15 restauranger utan kollektivavtal i området kring Linnégatan riskerar att sättas i blockad. Och fler står på tur: Facket fortsätter aktionen in mot centrum. Under Ella Niias 14 år på förbundet har blockadvarslen mot avtalslösa restauranger varit lätträknade. Om inte på två händers fingrar ”så åtminstone på tre”.
 
– Att få till kollektivavtal är en av våra fundamentala uppgifter och hittills har det skett i allt för liten omfattning. Vi har allt för många företag utan avtal, säger hon.

Kör en drive
Sedan i februari i år genomför Hotell- och restaurangfacket kampanjen för att få företagen i västra Göteborg att teckna kollektivavtal. Bara vart annat är antingen med i arbetsgivarorganisationen Sveriges hotell- och restaurangföretagare eller har tecknat hängavtal.

Transport, Livs, Kommunal och Handels utför också sympatiåtgärder för att öka pressen. Sergej Skripkin, som driver restaurang Knossos, säger att han går med i SHR för att undvika ”såna här olägenheter” som en blockad skulle innebära. Men några fördelar med medlemskapet ser han inte.

– Först och främst drabbar det våra anställda. Vi måste minska arbetstiden och kanske höja priserna. Och om vi går i konkurs förlorar de jobben. Våra anställda är nöjda som det är, säger han.

Assa Jordanidis som äger Cyrano vill inte ge några kommentarer före blockaden den 15 juni. Mykonos ägare befinner sig på semester i Grekland och har inte gått att nå. Den senaste tidens hårdare tag har lett till att fem restauranger har tecknat hängavtal och fyra har ansökt om medlemskap i Hotell- och restaurangföretagarna.

Tungrott
Men även om det är tecken på framgång är facket inte helt nöjt.

– Jag hade varit mer nöjd om det gått lite enklare, säger Dan Fransson som håller i fackets förhandlingar i Göteborg och som kan berätta om månaders arbete med kartläggning, utskick, telefonsamtal, förhandlingar och förhandlingsvägran.

Ändå vill vare sig han eller Ella Niia hålla med om att det är hotet om blockad som får företagarna att falla till föga. Båda värjer sig mot själva ordet hot och menar att det i stället handlar om helt vanligt fackligt fotarbete.

Hot är däremot ord som såväl krogägare som Hotell- och restaurangföretagen använder. Arbetsgivarorganisationen tackar visserligen för hjälpen från facket med medlemsvärvning. Konkurrens på lika villkor ligger också SHR varmt om hjärtat. Men någon samlad aktion för att värva nya medlemmar är vd Mats Hult inte intresserad av.

– Många som skriver hängavtal har hotats av facket. Det är roligare för oss att få positiva medlemmar än dem som har tvingats in.
På Kungsportsavenyn har facket och ekopolisen redan tidigare gjort riktade insatser, vilket resulterat i att fyra av fem har avtal.

Läs också: Facket vill guida gästerna till medvetna krogval