/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2006/1606tyst.jpg
Ulrika Björnberg, Annika Svärling och Marie Lundebring har delat med sig av sin tysta kunskap till varandra. Foto: Pia Hanzi.

Ett gäng rödrosiga, avslappnade och nöjda enhetschefer kommer ut i vårsolen från Teaterhögskolan efter en lång utbildningsdag.

– Om någon frågar mig vad vi har gjort i dag kommer jag inte att kunna svara. Det tar flera år att berätta, säger Annika Svärling från Västerbotten.

Utbildningen heter erfarenhetsbaserat ledarskap, och är en skräddarsydd högskolekurs för de enhetschefer på försäkringskassan som har lång och gedigen erfarenhet, men ingen akademisk examen.
    – Vi har rekryterat väldigt många nya handläggare på sistone. Alla har en akademisk examen. Det gäller att skapa tillfällen för att den akademiska och den tysta kunskapen ska kunna mötas, säger Marie Lundebring.

Tanken bakom utbildningen  är att deltagarna genom sina praktiska erfarenheter och sin tysta kunskap ska närma sig teorin, i stället för att som på vanliga akademiska utbildningar göra tvärtom. Gruppen har avverkat fyra träffar och ska träffas åtta gånger till.
– Det är ett jätteprivilegium att gå den här utbildningen! säger Ulrika Björnberg.

Nya infallsvinklar
Deltagarna måste kunna bjuda på sig själva och vara prestigelösa. De blir därför utvalda efter sina personligheter. Halva utbildningsdagarna har de olika föreläsningar. På schemat står bland annat socialförsäkringens historia, kommunikation och kunskapsteori. Den andra halvan ägnar de åt berättelser. De skriver och berättar för varandra om ett dilemma de har haft i jobbet och utgår ifrån det. Sen tas samma dilemma upp varje gång under utbildningen. De vrider och vänder på det, fördjupar sig i det, får ny syn på det.
– Jag får också tid att reflektera över mitt jobb. Kunde jag ha reagerat eller gjort annorlunda i en viss situation? säger Marie Lundebring.

Just den här dagen har de bland annat fått öva sig att vara närvarande i ett rum. De har fått beskriva varandra utan att titta. De har lyssnat inåt på sig själva. De har lekt varandras spegelbilder. Under några timmar fick de följa en repetition med Teaterhögskolans avgångsklass.

Men vad har övningarna med jobbet som enhetschef att göra?
– De kommer till exempel att vara till nytta när vi ska prata inför en grupp. Vi övar upp vår flexibilitet och att lyssna in vår publik.

Läs också: Låna ut ditt huvud