Den debatt som blossat upp efter fackförbundsekonomernas rapport om ny lönenorm handlar om både rättvisa och olika behov av att ha löner som styrmedel.

I botten finns frågan hur snabbt svenska löner kan stiga, men debatten har också en rättviseprofil där den största motsättningen finns mellan manligt dominerad industri och en offentlig sektor dominerad av kvinnor.
Efter 1970- och 1980-talen övergavs den lönestrategi som gav höga löner i kronor räknat men låg eller ingen ökning av reallönen.
”I takt med omvärlden” blev därefter den rådande disciplinen. Förutsatt att produktionen per timme utvecklades något så när i takt med omvärlden var också lönerna tvungna att utvecklas i takt med omvärlden om svensk ekonomi skulle kunna behålla sin konkurrenskraft.

I praktiken går denna strategi ut på att den konkurrensutsatta industrin först sluter avtal. Detta avtal blir därefter normgivande för den övriga avtalsrörelsen. Få ekonomer ifrågasätter att den internationella konkurrenskraften i svensk ekonomi avgör löneutrymmet, inte heller den nya rapporten Norm för lönebildningen.

Två punkter
Frågan är i stället vem som ska sätta normen. På två punkter har systemet med ett normgivande avtal inom industrin kritiserats.
Den första handlar om rättvisa. Inom industrin arbetar en femtedel av arbetstagarna. Om industrins avtal bestämmer löneutrymmet får låglönegrupper bland de övriga fyra femtedelarna svårt att någonsin komma i kapp.

Men om normen sätts först och avtal sluts därefter, kan det bli lättare för grupper att ändra sina relativa lönelägen. Den andra invändningen är att modellen där exportutsatt industri är lönenormerande stämmer fullt ut endast för de produkter som tillverkas av svenska råvaror och därefter exporteras.

Men i en globaliserad värld är också andra sektorer utsatta för internationell konkurrens. Behoven av en annan syn på
lönebildning, utifrån olika konkurrenssituation, kan vara stora i dessa företag, vilket förklarar att frågan också kan orsaka motsättningar på arbetsgivarsidan.

Läs också: Industrin dömer ut ny lönenorm
Läs också: Veckans LO-Opinion där vi ställt frågan "Ska industrin vara löneledande"