Sjukförsäkringen ska bli mer flexibel och begriplig. Det är målet med den utredning som i dag presenterade en rad förslag.

Förslagen välkomnas både från LO-TCO Rättsskydd håll och från Solrosuppropet som startade som protest mot utförsäkringar och som arbetar för bättre villkor i sjukförsäkringen.

– Det här kan ge en mer generös bedömning vid dag 180. Det skulle leda till mindre stress och oro för många, säger Lisbeth Forsberg, styrelseledamot i Solrosuppropet.

Vid dag 180 ska en sjukskriven persons arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden. Förenklat innebär det att om den sjuke bedöms klara något jobb, även om det inte är hos den egna arbetsgivaren, ska sjukpenning inte beviljas.

Utredningen föreslår att fler ska kunna få undantag från den regeln. Möjligheten finns redan, men används sällan och kraven är höga. 

Enligt Robert Sjunnebo, chef för försäkringsrättsenheten på LO-TCO Rättsskydd, är det ganska vanligt att sjuka har en god prognos för att kunna återgå till sitt jobb, när de får sin sjukpenning indragen.

– Det här är människor som har ett arbete som de är på väg tillbaka till. Att de då ska tvingas ut och leta andra jobb är inte vettigt, säger han.

Det viktigaste förslaget som utredningen lagt tycker han dock är att Försäkringskassan ska tvingas ange vilket jobb en sjuk kan utföra om de får avslag på sjukpenningen.   

– Det har vi krävt länge och det gör att vi får en betydligt mer förutsägbar, likvärdig och begriplig sjukförsäkring säger han. 

Även Lisbeth Forsberg ser det som en viktig förbättring. 

– Om det stått i sjukintyget att du inte kan sitta, stå eller gå har Försäkringskassan sagt att du kan utföra jobb där du inte behöver sitta, stå eller gå. Kan du inte koncentrera dig har du fått höra att du kan utföra jobb där det inte behövs. Nu kan de inte längre göra bedömningen mot fiktiva jobb.

Tanken är att Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen, fack och arbetsgivarorganisationer ska sätt upp vilka krav olika yrken ställer på arbetsförmåga av olika slag. 

Grunden för en sådan lista finns redan i ett referensmaterial som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tagit fram för bedömning vid aktivitetsnedsättning. Det används dock sällan och behöver utvecklas.   

Utredningen föreslår också att anställda som fyllt 62 år aldrig ska få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden utan bara mot jobb hos den egna arbetsgivaren. 

– Den som inte längre kan klara sitt arbete ska söka andra jobb, enligt rehabiliteringskedjan. Men omställningen ska vara möjlig och genomförbar. I vissa fall kan det vara bättre att stanna kvar och utnyttja den arbetsförmåga man har, säger Robert Sjunnebo. 

I praktiken innebär det att fler slipper ta ut tidig pension, enligt Lisbeth Forsberg. 

– Man orkar inte hålla på och söka ny jobb och kan inte leva utan inkomst. De flesta som hamnar där tar tidig pension även om de förlorar på det.

Även LO ser positivt på de ändringar som utredningen föreslår.

– Nu gäller det att man tar tag i sjukförsäkringen och ser till att den fungerar. Människor ska inte ramla mellan stolarna. Man ska inte bli hänvisad till jobb som inte finns, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Samtidigt påpekar han att utredningen i sig inte gör någon skillnad. Den är bara ett steg på vägen.  

– Nu återstår för politikerna att göra allvar av det här. Allt annat vore en förolämpning  och ett övergrepp på våra medlemmar.