I lagen begränsas rätten att ta till strejk mot en arbetsgivare som redan är bunden av avtal med ett annat fackförbund. Undantag skulle ges om syftet är att uppnå kollektivavtal och arbetsfred.

– Sverige ska fortsatt ha en stark konflikträtt. Det fackförbund som de anställda väljer att organisera sig i ska alltid ha rätt att ytterst ta till strejkvapnet för att uppnå kollektivavtal, men det ska vara samma villkor som gäller för alla fackförbund, säger Ylva Johansson.

LO, TCO och Saco samt Svenskt Näringsliv står bakom förslaget, som nu ska bli lag.

Arbetsdomstolen, som är en av remissinstanserna för lagförslaget, anser att förslaget måste ändras.

Rättens ordförande Jonas Malmberg säger till Ekot att till exempel politiska strejker skulle bli olagliga.

– När man läser lagtexten så blir nog konsekvensen att det inte skulle vara möjligt att vidta sådana stridsåtgärder, eftersom de inte syftar till att träffa kollektivavtal med arbetsgivaren, säger Malmberg.

Regeringen tillsatte en utredning om begränsad strejkrätt till följd av den långvariga hamnkonflikten i Göteborg.

Den är ännu inte löst, på söndag inleds nästa omgång av punktstrejker och lockouter.