Ska du arbeta som pilot får du knappast ha några fysiska eller psykiska begränsningar. Att arbeta som städare eller lagerassistent kan däremot vara möjligt trots nedsatt uppmärksamhet och förmåga att förstå och lösa problem.

Detta enligt Försäkringskassans referensmaterial om vilka krav yrken på den reguljära arbetsmarknaden ställer. Materialet graderar (på skalan 0 – 4) hur hög tolerans olika yrken har mot olika funktionsnedsättningar.

Listan är en version från oktober 2011, som ska uppdateras. Materialet ska användas med försiktighet, betonar Försäkringskassan. Att den försäkrades förmågeprofil matchar arbetsmarknadens krav betyder inte automatiskt att hon har arbetsförmåga.

Hela listan på yrken.

Läs artiklarna också:

Klarar du något arbete? Då blir det ingen sjukpenning

”Besluten blir säkrare och mer lika för alla”