Kongressenkät söndag: Vilken är kongressens bästa gratispryl?

Mottagaren av LO:s kulturpris Jenny Wrangborg

LO:s nye avtalssekreterare Torbjörn Johansson

LO:s nya vice ordföranden Tobias Baudin och Ingela Edlund

Karl-Petter Thorwaldsson om att bli ny LO-ordförande.

Lördagsenkät: Förväntningarna på nye ordföranden.

Wanja Lundby-Wedin om livet efter ordförandeskapet.

Fredagsenkät: Vad förväntar sig deltagarna av kongressen?