Konkurrens råder inom välfärden men blev kvaliteten bättre? Ställer offentliga sektorn tuffare krav på privata företag? Fungerar LO:s idé om särskilda välfärdsbolag?

Välkommen till ett frukostseminarium med LO:s vice ordförande Tobias Baudin och Almegas vd Jonas Milton. Moderator: Arbetets chefredaktör Johanna Kronlid.

Tid: Onsdag den 13 mars klockan 8:00–9:00. Vi öppnar 7:30 med smörgås och kaffe. Diskussionen startar 8:00.

Plats: Barnhusgatan 16, 3 trappor, Stockholm.

Anmäl dig genom att skicka mail till live@arbetet.se