Som enda nordiska land tillämpar Sverige ett karensavdrag. För en medlem i Kommunal blir det ungefär 1 000 kronor före skatt som dras vid första sjukdagen.

Det är en straffavgift som innebär en tuff ekonomisk smäll vilket år som helst.  Inte minst eftersom medlemmarna löper stor risk att smittas på jobbet.

Men 2023 är inte vilket år som helst. Det är ett år då hushållen behöver lägga allt större del av sin inkomst på mat, uppvärmning, hyra och räntor. Ja, i princip allt blir dyrare.

När det ekonomiska utrymmet stadigt slipas ned blir varje oförutsedd utgift, som en bilreparation eller ett karensavdrag, extra kännbar för hushållen. Särskilt för dem med sämst marginaler.

Att bli sjuk av jobbet kan med andra ord innebära skillnaden mellan plus och minus på kontot i slutet av månaden. I värsta fall skillnaden mellan att gå hungrig eller kunna äta sig helt mätt.

Agera skyndsamt

När hushållens ekonomiska situation blir allt sämre så måste regeringen agera skyndsamt innan den ekonomiska situationen blir ohållbar för tusentals välfärdsarbetare.

Kommunal anser att en återinförd karensersättning måste vara en del i detta. Karensersättningen träffar dem som behöver den som mest, låginkomsttagare.

Under delar av pandemin infördes tillfälligt en ersättning för karensen. Alla som beviljades ersättningen fick samma belopp, 700 eller 810 kronor, beroende på tidsperiod.

Det innebär att ersättningen ger mest effekt för dem som tjänar minst. Försäkringskassans undersökning visar att andelen som hade sökt karensersättningen var högst i kontaktnära yrken.

Ersättningen söktes även i högre grad av kvinnor än män, 57 procent jämfört med 53 procent.

Behövs ingen utredning

För lågavlönade kvinnor som inte kunde jobba hemma var karensersättningen en livlina under pandemin.

Nu kan samma förslag bli en ekonomisk flytboj för alla dem som fick applåder för sina insatser under coronapandemin. Och det kan göras även här och nu. Vi vet att det fungerar.

Det krävs inga utredningar, analyser eller långbänkar. Allt som krävs är en politisk vilja och ett beslut.

Från en timme till en annan så skulle Sveriges alla arbetande få det lite lättare att få ekonomin att gå ihop.

Regeringen la ner karensutredningen

I januari i år lade regeringen ner karensutredningen och därmed blev medlemmarna i Kommunal, och alla andra som drabbas oproportionerligt hårt av avdraget, snuvade på utredningens slutsatser.

Regeringen valde i stället en annan väg och föreslog en andra karensdag, något de snabbt fick backa ifrån. Nu utreds avdraget i stället av Regeringskansliet.

Kommunal kommer aldrig att blunda för hur orättvist avdraget är och hur olika det påverkar arbetare och tjänstemän, män och kvinnor, fattiga och rika.

I väntan på att det slopas kommer en återinförd karensersättning kunna göra skillnad, särskilt för hushåll som under dessa kärva ekonomiska tider vänder och vrider på varje krona.