Under mandatperioden 2018–2022 fattade en politisk majoritet i Region Stockholm, bestående av M, L, C, KD samt MP, ett beslut om att avskaffa tågvärdarna.

Tre partier var emot detta: S, V samt SD. Socialdemokraterna i Region Stockholm lovade i valrörelsen 2022 att häva beslutet om att avskaffa tågvärdarna om de fick makten.

Efter att det nya styret i Region Stockholm, bestående av S, C, och MP, nyligen meddelade att beslutet att avskaffa tågvärdarna kvarstår, är det nu endast ett parti som på riktigt står fast vid åsikten om att tågvärdarna ska vara kvar: Sverigedemokraterna. 

Vild strejk

Beslutet om att byta ut ombordpersonal mot kameror har väckt stark kritik bland lokförare och fackförbund.

Samtliga har uttryckt oro för säkerheten vid ensamarbete, både för sig själva och passagerarna. Oron bland lokförarna nådde nyligen en nivå som ledde till en vild strejk och medförde stora problem i Stockholmstrafiken. 

MTR har sedan 2016 kört pendeltågen i Stockholm, under denna tid har deras personalpolitik varit bristfällig. Personalen flyr bolaget och facken varnar gång på gång för säkerhetsbrister och arbetsmiljöproblem.

Detta är något som rimligen borde få fler politiker att dra öronen åt sig. Det är lätt att få uppfattningen att beslutet om att avskaffa tågvärdarna endast är en regional fråga men vi menar att så inte är fallet.

Att byta ut ombordpersonal mot kameror kan snart bli verklighet i fler regioner liksom nationellt. 

Vill se en utredning

Sverigedemokraterna i riksdagen la nyligen fram ett utskottsinitiativ i Trafikutskottet. Med förslaget vill vi initiera en utredning i syfte att omöjliggöra ensamarbetande lokförare för tåg som utför persontransporter.

Förslaget röstades dock ned av samtliga övriga partier. Vi Sverigedemokrater har en blå-gul tråd i vår politik, från kommun till riksdag, något övriga partier tydligt saknar. 

Vi har länge lyft att jakten för att spara pengar inte får äventyra personal och resenärernas säkerhet. 

MTR har, trots lokförarnas varningar, gått vidare med avvecklingen efter klartecken av de styrande politikerna i Region Stockholm.

Sviket vallöfte

Utan extrapersonal är det lokföraren enskilt som har ansvar för tågets framfart samt för passagernas säkerhet. Om ett plötsligt tillbud skulle uppstå ombord kan det ta tid för lokföraren att upptäcka detta samt bistå vid evakuering.

Även lokföraren själv kan drabbas av en akut allvarlig sjukdom. Ingen information ges då till passagerarna eller omvärld. Tåg utan ombordpersonal bör därför enligt SD inte tillåtas vid persontrafik då säkerheten inte kan garanteras. 

Genom fastställda rutiner och extrapersonal skapas en trygghet för passagerare och lokförare. Socialdemokraterna i Region Stockholm och deras kamrater har i valrörelsen lovat att en sådan förändring som nu genomförs regionalt i Stockholm inte skulle få ske. 

Att samtliga partier i riksdagen sade nej till vårt förslag att initiera en utredning i syfte att omöjliggöra ensamarbetande lokförare utan ombordpersonal är besynnerligt.

Det borde vara hög tid för framför allt Socialdemokraterna att släppa sin skräck för oss sverigedemokrater och i stället fokusera på vad som är bra politiska förslag. Det skulle Stockholm och Sverige tjäna på.