– Många kommuner och regioner kämpar just nu. Det är en tuff tid, sa finansministern Elisabeth Svantesson (M) när hon presenterade regeringens och Sverigedemokraternas vårändringsbudget på måndagsmorgonen.

Men några nya ekonomiska tillskott till kommuner och regioner fanns inte med i presentationen, beskedet är att man ska man återkomma till det i höstens budget.

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR (Sveriges kommuner och regioner) hade hoppats få besked om storleken på tillskott inför nästa år i vårbudgeten. 

Hon säger att kommuner och regioner nu måste förbereda sig på att det inte kommer några pengar.

– Då finns det risk att man drar ned på verksamheter. Sedan kanske det kommer pengar i efterhand, men då är det för sent. 

”Bemanningen drabbas”

Hon konstaterar att det är svårt att backa bandet om man till exempel har lagt ned enheter i välfärden.

Om inte nya pengar skjuts till eller besparingar görs inför nästa år visar SKR:s prognoser på ett sammanlagt underskott på 24 miljarder kronor i kommuner och regioner. 

Annika Wallenskog tror att det osäkra läget kommer att leda till besparingar. Även om uppsägningar undviks väntar hon sig åtgärder som tunnar ut bemanningen i välfärden, till exempel att tjänster inte tillsätts när folk slutar.

Vill dela pengar mellan alla

Ett annat besked hon hade hoppats på i budgetpresentationen var att riktade statsbidrag som det finns pengar avsatta för skulle göras om till generella bidrag.

Hon säger att de pengarna går till kommuner som faktiskt har utrymme för extrasatsningar, som att anställa fler sjuksköterskor. Men att det vore bättre att dela ut dem generellt till alla kommuner och regioner.

– Så gjorde man på 90-talet när man såg att det blev jobbigt i kommunsektorn. Då gav man mycket av de riktade bidragen generellt i stället, för att alla skulle klara basuppdraget.

Men i budgeten finns alltså vare sig det ena eller det andra med.

”Historiska tillskott i höstas”

Som skäl till att budgeten inte innehåller nya pengar till välfärden lyfter Elisabeth Svantesson bland annat att budgeten i höstas innehöll tolv extra miljarder som både regioner och kommuner fick del av.

– Vi gjorde historiska tillskott.

Men Annika Wallenskog tonar ner satsningen. Hon säger att sex av de tolv miljarderna var sådana riktade statsbidrag som hon vill se mindre av. De andra sex hade effekten att de generella statsbidragen inte minskade jämfört med föregående år.

– Samtidigt har priserna ökat rejält, så summorna har urholkats ganska mycket. 

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.