Det sägs att vi är friskare och lever längre och därför nödvändigt att höja den generella pensionsåldern.

Men statistiken visar att i yrken där man börjar direkt efter gymnasiet går genomsnittet i pension innan 65 år. I yrken där man börjar senare tar samtidigt genomsnittet ut pension ett par år efter 65 år.  

Enligt SCB så ligger lönerna mellan 29 700 kr och 34 300 kr vid åldern 55 till 65 år för mekaniker och vård/omsorgsarbete, samtidigt som yrkena inom läkare och universitets/högskolelärare i samma åldersspann har löner mellan 53 000 kr och 95 000 kr. 

Skillnaderna bara fortsätter då 4,5% av lönen avsätts till tjänstepension för de flesta, samtidigt som det avsätts 9% på högre löner. Den som tjänar medianlönen (33 200 kr) får på så vis ut ca 60% i allmän pension och tjänstepension, medan den med 55 000 kr/månad i stället får ut 69%. 

Så skapas nya fattigpensionärer

För den enskilda ekonomin blir det dessutom snabbt många tusen i utebliven pension om man går ett par år i förtid, eftersom siffrorna även visar att förtidspensionärer ofta har haft lägre löner under yrkeslivet. Vi får på så vis det som kallas fattigpensionärer.

Medan de med yrken som under arbetslivet har högre lön inte sällan pensionerar sig efter 65 år och därför får även betydligt högre pension.

Men varför går de som förlorar mest på att gå i förtidspension oftast i just förtidspension, medan de som skulle ha ekonomiska möjligheter att gå i tidig pension oftast arbetar ett par år extra?  

Svaret finns i arbetsmiljön. Enligt Försäkringskassans statistik så har yrken med högre lön en arbetsmiljö som inte leder till sjukskrivningar i samma omfattning. Samtidigt återfinns höga sjukskrivningstal i just de låglöneyrken som leder till förtidspensionen. 

Vänta inte på riksdagen

För att slippa ytterligare generationer av fattigpensionärer bör arbetsköpare och fackliga organisationer komma överens om en ny ordning gällande tjänstepensioner och inte invänta lagförändringar från riksdagen. 

Det behövs inte en lösning som är lika för alla, se i stället de olika förutsättningarna som råder.

I de yrken man börjar tidigt i arbetslivet, i arbetsmiljöer som inte är hållbara över tid, bör man sänka pensionsåldern.

För de yrken som börjar arbeta senare i livet, i en mer hållbar arbetsmiljö, bör det samtidigt vara logiskt att höja pensionsåldern.