Liberalerna bidrog ”med glädje” till att ställa om Arbetsförmedlingen, sade arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) när han på tisdagen mötte journalister i riksdagen. 

– Men nu behöver myndigheten arbetsro, tillade han. 

Det har ju varit några turbulenta år för Arbetsförmedlingen. För bara drygt två år sedan kom dåvarande arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) med beskedet att de privata jobbmatcharna skulle sköta så gott som all jobbförmedling. Arbetsförmedlingen skulle göra bedömningar av de arbetslösa och analysera jobbfrågor.

Sedan dess har det kommit flera nya uppdrag till myndigheten för att öka lokal närvaro och stötta långtidsarbetslösa mer. 

Bra med fristående aktörer

Så vad ska Arbetsförmedlingen vara i dag? Och vilken roll ska de fristående aktörerna egentligen ha? Här förblev den nya ministern svepande i sina svar. 

Han tycker att det är bra med fristående aktörer som stöttar arbetslösa med bland annat jobbletande, cv-skrivande och annat. Men samtidigt lyfter han de lokala arbetsförmedlarnas roll som väldigt viktig för de som har svårt att hitta ett arbete. 

– Arbetsförmedlingen ska ha goda förutsättningar att hjälpa de som inte hänger på Linkedin, sade han och pratade om de arbetslösa som inte är så bra på digitala lösningar. 

Unga måste gå klart gymnasiet

Johan Pehrson pratar hellre om utbildningspolitik än om arbetsmarknadspolitik. Den enskilt viktigaste åtgärden för att komma till rätta med arbetslösheten. 

– Utbildning, utbildning, utbildning. 

Han menar att han som jobbminister inte kan lösa problemen på arbetsmarknaden om inte unga går klart gymnasiet och får den utbildning som de behöver. 

Går emot L-budget

Utbildning är också hans svar på hur kompetensbristen i norra Sverige ska lösas. Där pågår en boom av byggande och industriutveckling just nu men arbetskraften saknas i flera branscher.

Som arbetsmarknadsminister vill Johan Pehrson ha mer av den insats hans eget parti, Liberalerna, tidigare velat dra ner på – arbetsmarknadsutbildningar. I sin skuggbudget för 2022 innan partiet satte sig i ett regeringssamarbete med M, KD och SD sade det nej till utbyggd arbetsmarknadsutbildning.

Nu lyfter han det i stället som en av de viktigaste lösningarna. Hans regering har gett i uppdrag till Arbetsförmedlingen att öka antalet platser. Och det kan gå att lösa inom den nuvarande budgeten, tillade han. Så länge utbildningarna finns, något som ibland är ett problem enligt honom.

– Här finns verkligen möjlighet att hjälpa arbetslösa.