REPLIK. Socialdemokraterna påstår i en artikel (26/1) att de lämnat efter sig ett dukat bord för regeringen när det kommer till arbetsmarknadspolitiken.

Det hade varit toppen om det stämt, men det gör det tyvärr inte. Medan arbetslösheten i andra EU-länder sjunkit de senaste tio åren på grund av god konjunktur har Sverige legat kvar på ungefär samma nivå.

2022 hade vi den femte högsta arbetslösheten i EU – de enda som presterat sämre var Spanien, Grekland, Italien och Cypern. Samtidigt har långtidsarbetslösheten bitit sig fast på för höga nivåer.

Vi har fler arbetslösa som varit utan jobb i två år eller mer nu än innan pandemin. Majoriteten av dessa är utomeuropeiskt födda.

Alla som kan ska jobba

Alla som kan jobba ska jobba. Då måste det också löna sig bättre. Under kommande mandatperiod planerar vi en bidragsreform och sänkt skatt på låga inkomster.

Vi kommer att skärpa aktivitetskravet i både etableringsersättningen och försörjningsstödet. Tydligare krav och förväntningar på den enskilde kombinerat med större ekonomisk utväxling om man lyckas. 

Vidare är det anmärkningsvärt att Socialdemokraterna hävdar att regeringen skurit ner på vuxenutbildningen. I Socialdemokraternas tidigare budgetar, som de lade när de fortfarande satt i regering, var det planerat att vissa stöd till vuxenutbildningen skulle fasas ut efter pandemin.

Nu när de faktiskt gör det, precis som planerat, talas det plötsligt om slakt av vuxenutbildningen. Minskningarna hos Komvux och Folkhögskolan beror främst på att tillfälliga pandemiåtgärder tar slut. Yrkeshögskolan, vars årsplatser fördubblats sedan 2014, kommer ha ungefär lika många platser som i fjol.

Regionalt yrkesvux

Statsbidragen till utbildning för de som befinner sig längst bort ifrån arbetsmarknaden, regionalt yrkesvux, ligger ungefär dubbelt så högt nu som de gjorde innan pandemin.

Det är för att regeringen ser positivt på kombinationsutbildningar, alltså utbildningar där man både lär sig SFI och ett yrke. Det behövs en tydligare förväntan på att människor lär sig svenska, något Socialdemokraterna tidigare tyckt är rasism och varit ointresserade av de senaste åtta åren när de suttit vid makten.  

Antalet personer som går arbetsmarknadsutbildningar minskade kraftigt under den tid Socialdemokraterna styrde.

Regeringen har nu gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka antalet deltagare igen, eftersom det är en effektiv åtgärd som leder till jobb. Extratjänsterna, Socialdemokraternas mirakelmedicin mot utanförskapet, innebar en subventionsgrad på 100 procent och ledde inte till riktiga jobb.

Enorma nedskärningar

Det påstås också att vi gör enorma nedskärningar på Arbetsförmedlingens egna anslag. Det stämmer inte.

Om Arbetsförmedlingen använder sina sparade anslag från i fjol har de ungefär lika mycket pengar i år, 7,6 miljarder. I sin skuggbudget sköt Socialdemokraterna till 100 miljoner – en ökning med 1,5 procent. Om (S) ansett att det pågår enorma nedskärningar hade de givetvis skjutit till mer än så.

Liberalerna vill se en effektiv arbetsmarknadspolitik och prioriterar arbetsnära insatser som vi vet kan ge människor en fot in på arbetsmarknaden. Det viktiga är inte hur mycket pengar man spenderar, utan vilken effekt man får.

I vår budget har vi ökat anslagen till nystartsjobb och etableringsjobb mer än vad tidigare regeringar satsat, eftersom subventionerade anställningar ibland kan vara ett bra sätt för människor att komma i jobb. Av samma skäl satsar vi pengar på att öka antalet praktikplatser.

Socialdemokraterna skär i stället ner på nystartsjobb, etableringsjobb och yrkesintroduktionsanställningar med en miljard i sin budget.

Omläggning av politiken

Genom en omläggning av arbetsmarknadspolitiken som tydligare betonar den enskildes ansvar och i större utsträckning fokuserar på effektiva åtgärder som leder till jobb kan vi vända utvecklingen.

Sverige ska klara en lågkonjunktur trots att Socialdemokraterna slösade bort en högkonjunktur.

Vi kan på riktigt se till att fler människor inte döms till ett liv i utanförskap. Det lyckades faktiskt inte Socialdemokraterna göra under sina år vid makten.