Sverige går mot en lågkonjunktur. Arbetslösheten spås stiga nästa år samtidigt som inflationen och de stigande räntorna gröper ur hushållens köpkraft.

Läget är minst sagt allvarligt. Att regeringen väljer att skära ner jobbpolitiken när den behövs som mest är djupt ansvarslöst.

Nu behövs tvärtom en aktiv arbetsmarknadspolitik – som både rustar och matchar den som saknar arbete samt underlättar arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning.  

”Bäddade för starkare arbetsmarknad”

De gångna två mandatperioderna har vi socialdemokrater bäddat för en starkare och bättre fungerande arbetsmarknad. För att åstadkomma detta har vi skruvat på flera kranar.

Det har förstås handlat om att stärka stödet till arbetssökande, men också om att tydliggöra kraven på människor att göra sig anställningsbara.

De här sakerna måste göras i kombination. Att bara satsa på det ena eller andra är dömt att misslyckas. 

Under vår tid i regering förbättrade vi a-kassan, stärkte Arbetsförmedlingen, skapade nya extratjänster samt lade grunden för världens bästa omställningssystem.

Vi lämnade också efter oss en stark arbetsmarknad med 450 000 fler i arbete jämfört med 2014. 100 000 fler jobbar nu inom välfärden. Därtill kan vi lägga den högsta sysselsättningsgraden på 30 år samt en lägre arbetslöshet än innan vi gick in i pandemin. 

1,5 miljarder försvinner till arbetslösa

Nu har Sverige fått en högerkonservativ regering som tillsammans med SD sänker ambitionerna för arbetsmarknadspolitiken. I sin budget för nästa år skär de kraftigt i den pott pengar som går till att ge människor i individanpassat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden. I en handvändning försvinner 1,5 miljarder till detta ändamål.

Regeringen och arbetsmarknadsministern hävdar att stödet till arbetslösa ska förbli lika bra, trots neddragningarna – vilket är rent och skärt önsketänkande. 

Att regeringen dessutom skär ner på anslagen till vuxenutbildningen gör inte saken bättre. Det bildar snarare – i kombination med de tidigare nämnda nedskärningarna – en dubbelstöt mot alla som är i behov av att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. 

Resurser till Arbetsförmedlingen

I vårt alternativ till budget gör vi socialdemokrater tvärtom. Vi har kvar pengarna till arbetsmarknadspolitiken samt skjuter till resurser till Arbetsförmedlingen – efter högerpartiernas stora nedskärningar.

Våra tillskott syftar till att AF ska kunna öka sin närvaro i hela landet, och i synnerhet i utsatta områden.

Vi återinför också extratjänsterna som högerpartierna tog bort förra året, men som har visat sig vara en viktig åtgärd för att få inte minst fler utrikes födda kvinnor i arbete.

Därtill satsar vi även pengar på Arbetsmiljöverket – som ett sätt att ytterligare trappa upp kampen mot arbetslivskriminaliteten. Pengarna ska bland annat gå till att anställa fler arbetsmiljöinspektörer. 

”Regeringen och SD:s vallöften”

Regeringen och SD får nu stå till svars för de löften de gav i valrörelsen, trots att de med största sannolikhet redan då visste att de inte kunde genomföras.

Försenad och försvagad elpriskompensation och en spottstyver av det som utlovades i skattesänkning på drivmedel är två exempel. 

Att de också skär ner kraftigt på jobbpolitiken är olyckligt, men knappast oväntat. Vi socialdemokrater vill dock vara tydliga att vi står för en annan inriktning.

Vi menar allvar med att vi vill bryta segregationen vilket vi bäst gör genom att få människor i arbete.

För det behövs satsningar på jobbpolitiken – inte politisk vilseledning, kraftiga nedskärningar och önsketänk.