En vardag av hot och våld. Ensamarbete trots att det är förbjudet. Så beskrivs situationen på sveriges anstalter och häkten i en ny rapport från fackförbundet Seko.

I en enkätundersökning bland förbundets medlemmar svarar sex av tio på de anstalter med högst säkerhetsklass att de utsatts för hot eller våld det senaste året. Var tionde att de gjort det fler än tio gånger.

Många beskriver också hur de gång på gång tvingas till ensamarbete, trots att det inte ska förekomma.

Ensamarbete dagligen

Ungefär hälften av alla anställda uppger att ensamarbete förekommer dagligen eller nästan dagligen. En knapp tredjedel av dem som jobbar på anstalterna med högst säkerhetsklass säger samma sak.

– Detta är helt oacceptabelt, klientnära ensamarbete ska inte förekomma i denna verksamhet, säger Gabriella Lavecchia, förbundsordförande, Seko i en kommentar till rapporten.

I Sekos rapport framgår att nästan var tredje anställd inte tror att de jobbar kvar om två år.

Bemanningskris i kriminalvården

Arbetet har tidigare berättat om hur den akuta platsbristen och bemanningskrisen inom Kriminalvården lett till ökade risker för personalen.

Kriminalvårdaren Mikael Wener på Kronobergshäktet i Stockholm sa i somras till Arbetet att bristen på erfaren personal är så stor att risken för allvarliga incidenter ökar ”överallt”. Samtidigt lämnar många yrket innan de fått någon längre erfarenhet.

– Vi kastar skattepengar i sjön, för vi utbildar otroligt många som inte stannar. Vi har stora problem med att folk slutar på grund av dåliga löner, hög belastning och dålig arbetsmiljö, sa Mikael Wener till Arbetet i september.

Seko kräver bland annat ett stopp för ensamarbete med intagna, förbättrade anställningsvillkor, mer utbildning och en fortsatt utbyggnad av anstalter och häkten. 

Kritik mot Tidöavtalet

I rapporten kritiseras också förslagen i Tidöavtalet mellan M, KD, L och SD som skulle innebära en rad skärpningar av straff, bland annat dubbla straff för gängkriminella.

Förslagen skulle innebära fler intagna på längre straff, men samtidigt ”saknas det helt en konsekvensanalys” kring hur de kommer att påverka Kriminalvården, anser förbundet.

– Läget är akut. Om Kriminalvården ska bli en attraktiv arbetsplats som människor vill söka sig till och även stanna kvar, krävs omfattande åtgärder. Det handlar om alltifrån att lönerna måste höjas, att arbetstiderna blir mer humana och att arbetsmiljön förbättras. Här har såväl politikerna som myndighetsledningen ett stort ansvar, säger Christer Hallkvist, ordförande i Sekos förhandlingsorganisation inom Kriminalvården i en kommentar till rapporten.

Röster om ensamarbete

I rapporten beskriver anställda riskerna med att ensamarbete i Kriminalvården. Här är några exempel:

”Jag har många nya kollegor och det händer ofta att de hamnar själva med intagna.”

”Stressen gör att man tar genvägar och struntar i vissa regler ”

”Man hamnar ensam i slussen med upp till 20 klienter pga personalbrist.”

”När klient har psykisk ohälsa och det är förändringar i medicinering. När klienter får avslag i exempelvis besöks- och telefontillstånd och det skall delges.”