För första gången sedan 2016 ökar nu det så kallade sjuktalet, alltså hur många dagars sjukpenning per person som tagits ut under året. Det visar ny statistik från Försäkringskassan.

De handlar alltså inte om de första två veckornas sjukskrivning som bekostas av arbetsgivaren utan de som är sjuka längre än så.

I snitt fick de som omfattas av sjukförsäkringen 11,4 dagars sjukpenning under förra året. En ökning med nästan en dag jämför med året innan.

– Det här är främst en effekt av att personer som redan är sjukskrivna blir sjukskrivna längre, säger Axel Arvidsson, analytiker på Försäkringskassan.

Lagändringar bakom ökning

Men det handlar inte om att vi blivit sjukare under 2022. I stället ligger en rad lagändringar bakom ökningen.

Tidigare riskerade den som var sjukskriven mer än 180 dagar och som inte kunde gå tillbaka till sitt vanliga arbete att behöva leta efter jobb på hela arbetsmarknaden. Undantaget var om man hade ”särskilda skäl” för att slippa göra det.

Men få ansågs ha sådana ”särskilda” skäl. Efter en lagändring, som trädde i kraft i mars 2021, krävs i stället ”övervägande” skäl, vilket har gjort att fler nu får sjukpenning även efter 180 dagar.

Ändringen fick effekt redan andra halvåret 2021 men har nu slagit igenom i siffrorna på helårsbasis.

– Den stora anledningen är att lagstiftningen ändrades, säger Axel Andersson.

Ändring av 180-dagarsgränsen

I september förra året trädde ytterligare en lagändring i kraft som gäller 180-dagarsgränsen.

Den innebar att Försäkringskassan måste ange vilka yrken den som är sjukskriven skulle klara av om personen nekas sjukpenning och väntas söka ett nytt jobb.

Men det är svårt att säga om det också lett till färre avslag, enligt Axel Arvidsson.

– Det har införts så mycket samtidigt så det blir väldigt svårt att isolera effekterna av det ena eller andra.

Långtidscovid har inte påverkat

En fråga som diskuterats mycket efter pandemin är långtidscovid. Den diagnosen har dock inte påverkat sjuktalet särskilt mycket, enligt Axel Arvidsson. 

Ur ett historiskt perspektiv är dock sjuktalet lågt. I början av 2000-talet tog vi ut nästan dubbelt så många sjukpenningdagar som i dag.

– Det har spekulerats i om det kan ha varit återhämtningen efter 90-talskrisen. Sedan vände det neråt. Många gick över till sjukersättning, det som då kallades förtidspension.

2010, två år efter Alliansens införande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, var siffran som allra lägst, ungefär hälften jämfört med i dag.

– Lägstanivån i sjukpenningen 2010 är ingen relevant jämförelsepunkt då den är artificiell. Många avslutade mekaniskt sin sjukrivning och kom sedan tillbaka efter några månader, säger Axel Arvidsson.

Sjuktalet genom åren

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Sjuktalet

 Antal dagar med sjukpenning per person som omfattas av den svenska socialförsäkringen.