För den som pluggar eller är sjukskriven kan de skenande prisökningarna ha känts extra tuffa. Men nu blir det lite lindring i plånböckerna.

Från och med årsskiftet höjs nämligen prisbasbeloppet som många bidrag och ersättningar räknas ut ifrån – och det rejält.

Högst på 40 år

På grund av den höga inflationen stiger prisbasbeloppet med 8,7 procent i år, vilket är den största ökningen på nästan 40 år. Ökningen motsvarar dock ingen ökad köpkraft utan är alltså bara en anpassning till prisökningarna. Fast bara nästan, ökningen räknades ut när inflationen var lite lägre än den är i dag.

Bland annat höjs studiestödet med ungefär 1 000 kronor och den maximala garantipensionen med cirka 850 kronor. Taken i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen höjs också.

Sänkt skatt för de som tjänar mest

Tjänar du rejält med pengar sänker också ökningen av prisbasbeloppet din skatt. Gränsen för statlig inkomstskatt räknas nämligen upp till knappt 51 200 kronor i månaden samtidigt som grundavdraget och jobbskatteavdraget höjs.

Så höjs ersättningarna

Studiestödet: Studiestödet höjs med ungefär 1000 kronor för en fyraveckorsperiod. Fribeloppet, alltså summan du kan tjäna på jobb samtidigt som du pluggar höjs också med nästan 7 000 till 101 697 kronor.

Pensionen: Garantipensionen höjs med mellan 800 och 850 kronor

Föräldrapenningen: Taket höjs med 89 kronor per dag. Det motsvarar ungefär 2 700 kronor per månad.

Ersättningar vid sjukdom: Taket för sjukpenninggrundande inkomst höjs och den högsta sjukpenningnivån höjs därmed med 89 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 1 116 kronor per dag. Även den maximala sjuk- och aktivitetsersättningen ökar med ungefär 900 kronor.

Sänkta skatter: Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs, vilket innebär sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs till 613 900 kronor (knappt 51 200 kronor per månad jämfört med drygt 46 200 kronor 2022).

Källa: CSN, Försäkringskassan, Swedbank