Hot och våld förekommer på många arbetsplatser inom vården. Av dem som utsatts för hot eller våld uppger endast hälften att det anmälts på något sätt. Det kan handla om till exempel polisanmälan eller tillbudsanmälan.

Siffrorna kommer från en enkät som Novus har gjort på Vårdförbundets uppdrag. 1197 medlemmar i förbundet har intervjuats via internet.

43 procent av de svarande uppger att muntliga hot har förekommit på deras arbetsplats under året. 36 procent svarade likadant 2018.

15 procent säger att hot förekommer minst någon gång per månad.

Fysiskt våld på arbetsplatsen

Drygt var femte, 22 procent, har upplevt att det har gått så långt som till fysiskt våld på arbetsplatsen under året. 

”Dödshot mot mig och min familj. Slag, klösningar. Spott”, skriver någon som beskrivning av sina erfarenheter. 

Den vanligaste orsaken till våld och hot uppges vara psykisk ohälsa, den näst vanligaste påverkan av alkohol/droger. 

Drygt var tredje person uppger att ensamarbete i potentiellt hotfulla situationer förekommer på deras arbetsplats.

Vårdförbundet vill se stopp

Vårdförbundet vill se stopp för ensamarbete i risksituationer. Facket kräver också bland annat bättre förebyggande arbete och mer utbildning. 

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro säger i ett pressmeddelande att man nu står inför en tuff jul där personalbrist har lett till slimmad bemanning. 

– Ansvaret för en säker arbetsmiljö vilar på arbetsgivarna och Novus-undersökningen visar att de måste göra bättre riskbedömningar, fler anmälningar och uppdatera rutiner och inte tillåta att personal jobbar ensamma i risksituationer, vilket alltför många tvingas göra.