Appen där mopedbudet hade fått jobbuppdrag sedan två och ett halvt år slutade fungera en lördag i juni 2021. Han var avstängd.

Transport har hävdat att han därmed blev avskedad från en tillsvidareanställning hos Foodora, och har krävt skadestånd på 200 000 kronor till honom.

Nu har Arbetsdomstolen landat i att Transport ska ersätta Foodoras rättegångskostnader på drygt en miljon kronor, medan budet blir utan ersättning.

Transports talan avslås för att domstolen slår fast att matbudet inte var anställt av Foodora.

Nytt kontrakt som mopedbud

Han var anställd under första delen av 2019, då som cykelbud. När han sedan ville köra moped i stället fick han skriva på ett avtal med företaget Pay Salary, kontakterna sköttes via Foodora uppger Transport.

Transport har hävdat att han i övrigt fortsatte jobba som tidigare och fortfarande var att betrakta som anställd hos Foodora – tros att Pay Salary skötte löneadministrationen.

Facket har pekat bland annat på att han fick arbetskläder, skyddsutrustning och arbetsledning från Foodora. 

Den enda kontakten med Pay Salary var att lönen kom därifrån. Transport hävdade i domstolen att det inte kan betraktas som uthyrning av arbetskraft.

Var inhyrd enligt domstolen

Men domstolen har nu gått på Foodoras linje: budet var inhyrt via Pay Salary sedan han började köra moped.

Företaget uppger att en förutsättning för att bli mopedbud 2019 var just att ta anställning hos ett annat bolag och hyras in. 

Domstolen hänvisar i sitt resonemang till att det fanns ett avtal mellan Foodora och Pay Salary om att Pay Salary skulle hyra ut personal till Foodora, där framgår att Pay Salary hade arbetsgivaransvaret. 

Inte avskedad av Foodora

Mannen vara alltså, även enligt Arbetsdomstolen, uthyrd via Pay Salary och kan inte ha avskedas av Foodora.

Foodoras arbetsgivaransvar är omdiskuterat sedan tidigare. I februari 2021 tecknade företaget kollektivavtal med Transport. Fackförbundets ordförande Tommy Wreeth kallade det ett banbrytande steg för hela gig-ekonomin.

Senare har det visat sig att avtalet inte gällt alla bud, beroende på var de varit anställda.