Nästan var fjärde LO-ansluten, 24 procent, känner regelbundet känslan av orättvisa på sin arbetsplats. Jämfört med 15 procent på hela arbetsmarknaden. 

Resultatet kommer från en Novusundersökning i den nya boken Känslokoden, av etnologen och managementforskaren Nicolas Jacquemot. 

Även uppgivenhet, nedstämdhet och ilska är vanligare i LO-yrken än bland övriga som jobbar. 

– Det kan handla om att man känner sig orättvist behandlad när det gäller vilka uppgifter man får eller att någon är favoriserad av chefen eller lönemässigt. Det kan också leda till ett slags uppgivenhet, säger Nicolas Jacquemot. 

”Ofta tuffa jobb”

Han pekar på att en del LO-yrken innebär låg frihet och flexibilitet jämfört med andra yrken. Därtill nämner han underbemanningen i vården som en möjlig förklaring till att de negativa känslorna är vanligare bland LO-anslutna än hos andra. 

– Man kan ha oerhört mycket att göra men kanske inte får ett bra lönetillägg eller inte ens ett tack. Uppgivenhet kommer ofta efter svårigheter under långt tid som man inte fått bukt med.

Känslomätningen visar också att de som är med i LO-förbund i högre utsträckning än andra skulle vilja trivas bättre på jobbet. 

– Det är ofta tuffa jobb, det är ansträngande både fysiskt och psykiskt och tar mycket energi. Är man arbetsgivare inom det här området behöver man undersöka hur medarbetarna trivs. Och vad man som chef behöver göra för att få dem att trivas bättre.

Vanligt med gemenskap och glädje

De vanligaste känslorna som arbetstagare regelbundet upplever på jobbet är gemenskap och glädje, följt av stress och frustration. Där skiljer sig inte LO-anslutna från övriga i arbetslivet. 

Undersökningen bygger på svar från 1 390 arbetande svenskar i olika åldrar. Av dessa var 199 personer medlemmar i ett LO-förbund. För de känslor där LO-anslutna sticker ut syns en signifikant skillnad jämfört med hela arbetsmarknaden.