Det var 2021 som kvinnan började sin tjänst som läkare på en vårdcentral. Några månader senare blev hon allvarligt sjuk och därmed sjukskriven under en del av sin provanställning. 

Enligt läkarens företrädare sökte hon gång på gång svar på om hon skulle få behålla sin anställning även efter att prövotiden gått ut. Möjligheten till timanställning ska ha varit på tal.

Men något besked eller ett ändrat anställningsavtal kom aldrig. Därför menar kvinnan att tjänsten övergått till en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren: ”Sas upp muntligen”

Arbetsgivaren menar å sin sida att kvinnan sagts upp muntligt under provanställningen. 

Enligt den kvinnliga läkaren ska det första beskedet om uppsägningen ha kommit i ett sms, flera månader efter att provanställningen gått över till en fast tjänst. Ett ”nej” på en direkt fråga om hon fortfarande var anställd. 

Det är vad tvisten handlat om. Nu har en förlikning mellan parterna godkänts i tingsrätt. Kvinnan får 225 000 kronor i skadestånd. Ett högt belopp enligt kvinnans representant. 

Men vem som gjort rätt eller fel i olika delar är inte avgjort. En förlikning som slås fast i en tingsrätt handlar i stället om att ha på papper vad parterna är överens om.