Vad är det värsta som kan hända på nya jobbet? 
– Att jag inte hittar och inte kommer i tid till möten. Att jag trycker fel när vi ska rösta. Men jag lär mig. Jag har fina kollegor som hjälper och det är bra stämning. Det är ett stort ansvar och känns spännande, jag ser fram emot uppdraget. 

Arbetets genomgång visade att bara drygt en av tio ledamöter har bakgrund i ett LO-yrke. Tankar?
– Vi behöver få in fler LO-personer. Socialdemokraterna är ett arbetareparti och då behöver vi arbetare representeras. Sedan behövs alla, även de som har lång politisk erfarenhet. Men att få in människor som varit yrkesverksamma ger mer verklighetsförankring. 

Vårdfrågorna försvann lite i valrörelsen. Varför? 
– För oss har inte vårdfrågorna försvunnit men andra partier har pratat om annat. Vi behöver prata om att det ska vara lika i stad och på land och om utmaningarna vi har i Norrbotten. Den klimatsmarta industrin är på framfart och då behöver vi satsa på välfärden. Samtidigt ökar konkurrensen även om vårdpersonal. 

Finns mer för S att göra

Tycker du att ditt parti har lyft vård- och omsorgsfrågorna i tillräcklig utsträckning? 
– Partiet har gjort mycket men mer finns att göra. Vi behöver jobba mer för att höja kvaliteten i vården och patientsäkerheten. Och se över personalens arbetsvillkor och trygga arbetsmiljön. 

Hur tycker du att ditt parti i regering hanterade äldreomsorgen under pandemin? 
– Det fanns brister som Coronakommissionen ju pekat på. Men det var bra att regeringen beslutade om lättnader i karensavdraget och införde permitteringsstöd så att anställda inom bland annat industrin kunde jobba kvar. 

Zara Leghissa

Ålder: 51 år

Yrke: Nyinvald riksdagsledamot och kommunfullmäktigeledamot i Boden. Före det undersköterska på äldreboende och ordförande för Kommunal Norrbotten. Ledamot i LO-distriktet Norra Sveriges styrelse.

Bor: Boden.