Stadsmissionen bedriver verksamheten Matmissionen. Mat som riskerar att bli till svinn från från företag i dagligvarubranschen doneras till deras butiker.

Sedan kan den som har tillräckligt låg inkomst bli medlem och då köpa mat för minst en tredjedel av marknadspriset. Det går också att handla för ordinarie priser för den som inte är medlem.

I dagsläget finns fyra butiker. När en av dem öppnade i februari i Hallunda hade man räknat med tvåtusen nya medlemmar under det första året, berättar Alexandra Matrai, som är verksamhetsområdeschef för Matmissionen.

Så kom ett krig, och alla började prata inflation och livsmedelspriser.
– Vi har absolut märkt av det. Från att vi öppnade i Hallunda i februari tills vi öppnade nästa butik i april var vi redan uppe i 3500 nya medlemmar, utan aktiv marknadsföring. Och vi får fortfarande in 50-60 ansökningar per dag.

Närmare hälften är barnfamiljer

Matmissionen för ingen statistik över vilken bakgrund medlemmarna har. Däremot om det handlar om pensionärer, ensamstående eller barnfamiljer.

Och cirka 40 procent av de nya medlemmarna tillhör den senare kategorin.
– Vi måste veta om det finns flera munnar att mätta. Men alla kategorier ökar just nu. Vi får också fler förfrågningar från personer som är över vår inkomstgräns. Det tyder på att man får det svårare att få ekonomin att gå ihop, säger Alexandra Matrai.

Matmissionen

  • Matbutikerna finns för närvarande i Stockholmsområdet: Hallunda, Handen, Hägersten och Jakobsberg. Under hösten ska en ny butik i Kista öppna.
  • Personer med låg inkomst eller som lever på ersättningar kan ansöka om medlemskap. Som medlem går det att köpa varor till en tredjedel eller mindre av vanligt butikspris.
  • Man får handla för 300 kronor till rabatterat pris i veckan. Så att maten ska räcka till fler. Är du inte medlem handlar du till ordinarie butikspris.