Medlingsinstitutet har släppt ny statistik över löneutvecklingen i Sverige. Siffrorna visar att lönerna har gått upp med i snitt 2,7 procent jämfört med 2021.

Samtidigt har konsumentpriserna stigit med 7,2 procent, vilket gör att reallönerna – de löneökningar som blir kvar i plånboken efter att man räknat bort inflationen – minskat med 4,5 procent.

– Det är en brant nedgång. Reallönerna stärktes länge med i genomsnitt cirka en procent per år före 2022, säger Petter Hällberg, nationalekonom på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

Högre löneökningar i privat sektor

Hittills under året, och under 2021, har den genomsnittliga löneökningstakten varit högre i privat än i offentlig sektor. Fram till och med 2020 var det tvärtom. I privat sektor har också den genomsnittliga lönen för tjänstemän hittills under året ökat snabbare än den har gjort för arbetare.

– Sett till hela ekonomin verkar inte vårens personalbrist och snabba prisökningar ha sammanfallit med en påtagligt högre löneökningstakt, säger Petter Hällberg.

I maj var inflationen 7,2 procent, den högsta inflationstakten sedan december 1991. Sedan dess har inflationen stigit ytterligare. De senaste siffrorna från Riksbanken baserat på konsumentprisindex för juni visar en inflationstakt på 8,5 procent.