Under första halvåret av 2022 har mängden medlemmar i Sveriges a-kassor minskat med mer än 10 000 personer, enligt organisationen Sveriges a-kassor som sammanställt statistik över utvecklingen. Nedgången började redan 2021, och då var det första gången sedan 2008 som medlemsantalet minskade.

Men det är ingen massiv nedgång. År 2020 gick 270 000 personer till följd av coronapandemin med i en a-kassa. Nu är 7 av 10 svenskar medlemmar i a-kassan, närmare 3,9 miljoner personer.

Det senaste halvåret har fyra a-kassor fått fler medlemmar, enligt organisationen: Sveriges arbetares a-kassa, Elektrikernas a-kassa, Akademikernas a-kassa och Unionens a-kassa.