Social dumpning är ett allvarligt problem i Ludvika kommun. Oseriösa hyresvärdar skor sig på utsatta människor och förvärrar segregationen. Sverigedemokraterna och Moderaterna visar på olika sätt att de värnar rika kommuner framför våra bruksorter.

Vi har sett att andra kommuner, ofta välmående sådana kring storstäderna, löser sin politiskt skapade bostadsbrist genom att skyffla undan sina socialt utsatta medborgare till Ludvika och andra bruksortskommuner.

I stället för att försörja sin befolkning med tillräckligt många bostäder tar man kontakt med oseriösa hyresvärdar på andra ställen och gör en deal. Så flyttar man över ansvar för försörjningsstöd och boende på oss andra, och smiter undan sitt ansvar. Detta kallas social dumpning.

Lägenheter utan värme och vatten

Man skickar dem exempelvis till fastigheter i Blötberget och Fredriksberg som är helt ovärdiga för människor att bo i. Det finns små barn, nyfödda spädbarn, som bott i lägenheter där man återkommande varit utan värme och vatten. Det hänger elkablar utanpå väggarna och fönster är trasiga.

Det här skapar en ohållbar levnadssituation för de utsatta människorna, men hela lokalsamhället påverkas också negativt. Segregation och social oro ökar och tryggheten minskar.

Många frågar sig varför inte kommunen gör något åt problemet. En rimlig fråga, och svaret är vi försöker, men verktygen är få. Idag är det svårt att komma åt dem eftersom de smiter undan ansvar genom återkommande försäljningar.

Därför har vi drivit frågan om åtgärder. Om kommunen till exempel får förköpsrätt skulle smitningskedjan kunna brytas.

SD ägnar sig åt skrämselpropaganda

S-regeringen har lyssnat på oss, och tillsatte nyligen en utredning om att införa en ny modern förköpslag. Det är något vi verkligen välkomnar, eftersom det skulle ge kommunen ett viktigt verktyg i att bekämpa social dumpning.

Sverigedemokraterna var snabba att säga nej till det här. På Twitter skriver partiet att “Regeringen vill kunna ta över ditt husköp” Genom denna typ av skrämselpropaganda visar SD att de prioriterar villaägare i välmående kommuner framför utsatta människor samt övriga boende i våra bruksorter. Det är ett viktigt besked för väljarna i vår kommun, och andra kommuner som drabbas av social dumpning.

I november 2019 kallade Ulf Kristersson de rika kommunerna som bedriver social dumpning för pionjärer i sitt arbete mot bidragsberoende. Det är ett hån anser vi. Att dumpa över människor på andra kommuner är ju ingen lösning.

Alla kommuner måste ta ansvar

Vi som bor i Ludvika kommun vet nu vilket samhälle de högerkonservativa vill bygga, eller snarare rasera. I stället för att lösa bostadsbristen i välmående kommuner tycker dom att man kan skicka undan folk till Blötberget eller Fredriksberg.

Det räcker förstås inte med förköpslag, utan mer behövs. Alla kommuner måste ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Och vi måste skapa full sysselsättning så att alla själva har möjlighet att försörja sig och sin familj.

Det behövs ännu bättre resurser för socialtjänst som kan stötta människor i utsatthet. Ett steg på vägen är ny lagstiftning men Sverigedemokraternas nej visar återigen var de står någonstans.