Regeringen ger ett nytt och förtydligat uppdrag till Arbetsförmedlingen. Det handlar bland annat om förändringar kring matchningstjänster, hur myndigheten samarbetar med kommuner och hur det fungerar med ersättning till kommuner som ordnar aktiviteter för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Regeringen vill också att Arbetsförmedlingen fokuserar mer på lokal närvaro och möjlighet till fysiska möten.

– Jag kan konstatera att Arbetsförmedlingen måste fungera bättre. Arbetsförmedlingen måste finnas på plats i hela landet, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på en pressträff.

Den lokala närvaron kan myndigheten lösa i form av egna kontor, genom att hyra lokaler av kommunen eller genom att använda de statliga servicekontoren bättre, enligt Eva Nordmark.

160 000 är långtidsarbetslösa

Regeringen förtydligar också att Arbetsförmedlingen ska ha koll på vilka kunskaper och kompetensbehov arbetsgivare efterfrågar, och att myndigheten ska ha egen kunskap och verksamhet för att stötta personer med funktionsnedsättning.

– Läget på arbetsmarknaden är ljust, med en hög sysselsättning, minskande arbetslöshet och rekordmånga lediga jobb. Samtidigt är långtidsarbetslösheten för hög och många arbetslösa saknar den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar, sa Eva Nordmark.

160 000 personer har varit arbetslösa i mer än ett år, vilket är nästan hälften av alla inskrivna arbetslösa, enligt ministern.

– Av de långtidsarbetslösa har nästan 100 000 varit arbetslösa i mer än två år. En stor andel av dessa är utrikesfödda kvinnor med kort utbildningsbakgrund. Fler behöver komma i jobb och försörja sig själva.