Våra offentligt styrda institutioner har Sveriges största köpkraft. Varje år upphandlas varor och tjänster för närmare 800 miljarder kronor. Det innebär en stor och ofta outnyttjad konsumentmakt.

Vi ser hur rena skurkföretag inom flera olika branscher idag vinner offentliga upphandlingar, och låter skattebetalarna ta notan för bedrägerier och ohederliga arbetsvillkor. Ofta sker det genom entreprenadskedjor i flera led, där kontroll blir näst intill omöjlig. 

Hur varor och tjänster produceras spelar såklart roll för anställda, miljön och samhället. Kraven en kommun eller region ställer vid en upphandling kan i bästa fall användas för att påverka samhället till det bättre. Men med fel prioriteringar framför ögonen kan det leda till att kommunen eller regionen bidrar till att dumpa arbetstagares villkor och löner, och främjar arbetslivskriminalitet. 

Skräckexempel i många branscher

Byggbranschen är ett exempel, där turerna kring Sundsvallsbron blivit talande. Byggnadsarbetaren rapporterar om löner som motsvarar hälften av den lön utländsk arbetskraft ska ha rätt till enligt avtal. Under bygget inträffade tre dödsolyckor och kort efter färdigställandet av bron rasade en betongpelare över en parkerad bil. 

Kommuner upphandlar städtjänster där personalen från tidigare kontrakt erbjuds att arbeta kvar, men till längre lön och färre timmar. Skatteverket räknar med svartarbete, illegal arbetskraft och bidragsfusk när de kontrollerar de kommunalt anlitade städbolagen.

Vanligen vinner det lägsta anbudet en offentlig upphandling. Men lägst pris betyder ofta kompromisser med de anställdas villkor och arbetsmiljö.

Bättre villkor ger högre kvalitet

Vi socialdemokrater i Västmanland menar bestämt att det offentliga ska inte försätta arbetstagaren i fara och bidra till en kapplöpning i dåliga arbetsvillkor. Genom att få ordning och reda på våra upphandlingar återtar vi den demokratiska kontrollen över välfärden. 

Det är hög tid att vi på allvar börjar värdera annat än låga kostnader i våra upphandlingar. Trygghet för arbetstagaren, klimathänsyn och kontroll av att våra svenska lagar efterlevs ska bli tydligare prioriteringar när regionen och våra kommuner upphandlar. 

Högre krav på schyssta villkor vid upphandlingar är en del i att bygga hela samhället starkare och kommer även leda till högre kvalitet i välfärden för medborgaren. 

Samverka med facken

När kedjan av underleverantörer är lång blir risken för fusk och oseriösa aktörer större. Därför vill vi begränsa leverantörskedjorna när vi upphandlar – dels för att kunna kontroller att ställda krav verkligen följs, dels för att hjälpa den som tecknar avtal att kunna garantera att de lever upp till det de lovar. 

Fackförbunden har god kunskap om vilka krav som borde ställas för att brukare och anställda ska ges de bästa förutsättningar. De vet också hur slarvet på arbetsmarknaden fungerar och påverkar samhället. Vi vill därför se att kommunerna och regionen gör till vana att bjuda in aktuella fackförbund att ge råd inom sitt kompetensområde när förfrågningsunderlag inför en upphandling tas fram.  

Alla i upphandlingskedjan ska erbjuda sina anställda arbetsvillkor som matchar svenska kollektivavtal. Vi behöver också öka kontrollen genom att försäkra oss om att det som lovas vid en upphandling efterlevs. Det är dags att våra upphandlingar tydligare följs upp på ett strukturerat sätt. 

Socialdemokraterna i Region Västmanland, tillsammans med länets tio socialdemokratiska toppkandidater i kommunerna åtar sig att arbeta för schysstare upphandlingar.

Undertecknas

Kenneth Östberg, Region Västmanland

Åsa Eriksson, facklig ledare för Socialdemokraterna Västmanland

Staffan Jansson, Västerås

Per Ågren, Köping

Catarina Pettersson, Hallstahammar

Amanda Lindblad, Sala

Andreas Silversten, Arboga

Johanna Odö, Norberg

Chris Marlowe, Surahammar

Åsa-Märta Sjöström, Fagersta

Mikael Peterson, Kungsör 

Lena Lovén Rolén, Skinnskatteberg