– Vi har talat med Sveriges regioner och kommuner om att införa etableringsjobben i våra sektorer. Och arbetsgivarna är medvetna om behovet av kompetensförsörjning, säger Markus Furuberg, förhandlingschef vid Akademikerförbundet SSR.

– 25 procent av dem som kom till Sverige under Syrienkrisen har eftergymnasial utbildning. Också många flyktingar från Ukraina har högskoleutbildning. En del av dem skulle kunna bli våra medlemmar när de kommer in i arbetslivet.

Etableringsjobben ska vara en kombination av arbete och lärande som hjälper nyanlända och långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden.

Arbetsgivaren betalar bara 8 400 kronor för en heltidsanställd, men när detta kompletteras med en statlig ersättning blir inkomsten i nivå med de lägsta kollektivavtalade lönerna.

Förhandlade 2017

LO, Svenskt Näringsliv och Unionen förhandlade fram etableringsjobben 2017, och regeringen har nu efter många års förseningar, beslutat om en förordning som bygger på deras uppgörelse.

– Men ingenting i förordningstexten hindrar att etableringsjobben används i andra branscher, säger Markus Furuberg.

Att etableringsjobben har dröjt i över fyra år beror bland annat på den svåra regeringsbildningen 2018-2019 och därefter pandemin.

Men trots att en förordning om etableringsjobben är klar och träder i kraft den 1 september är det osäkert när de första etableringsjobbarna kan anställas.

Avtal måste tecknas centralt

LO, Svenskt Näringsliv och Unionen måste först teckna ett centralt avtal om etableringsjobben, som sedan behöver antas av förbunden inom LO och Svenskt Näringsliv för att gälla.

– För vår del är det viktigt att också den lokala klubben är ense med arbetsgivaren om etableringsanställningar. Det kan finnas en rädsla för lönedumpning. Så vi vill ha lokala avtal också, säger Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare i IF Metall.

Förutom kollektivavtal krävs att det finns passande utbildningar för etableringsjobbarna, säger Markus Furuberg.

– Det tar tid för en infrastruktur av lämpliga utbildningar att växa fram, även om nya utbildningar är på gång som en följd av det nya studiestöd för vuxna som införs i höst.