Nästan alla ser dåligt

Sju av tio svenskar över 16 år använder glasögon eller linser. I 40-årsålern behöver många läsglasögon, och efter 50-årsdagen behöver nästa alla, mer än 9 av 10, någon form av glasögon eller linser. 

Från lässten till glasögon

Att glas med vatten kan fungera som förstoringsglas var känt redan i antikens grekland. Runt år 1000 började man använda slipad bergskristall som lades på text som lässtenar. De första glasögonen tillverkades troligen i Italien i slutet på 1200-talet. På 1700-talet fick glasögonen skalmar.  

Arbetsgivaren betalar – för vissa

Om du jobbar vid bildskärm mer än en timme om dagen ska arbetsgivaren erbjuda regelbundna synundersökningar. Behöver du terminalglasögon ska arbetsgivaren betala dem. Du ska också få arbetsglasögon om du har särskilt synkrävande arbetsuppgifter som kräver specialslipade glasögon. Men om du behöver glasögon även privat och kan använda samma i jobbet får du vanligen stå för dem själv.

Skydd för ögonen

Om arbetet innebär risk för ögonskada ska arbetsgivaren se till att du får lämpliga skyddsglasögon. Skyddsglasögon ska även ha sidoskydd så inget kommer in i ögat från sida. Modeller som är helt tätslutande runt ögonen kallas korgglasögon. Svetsglasögon är specialglasögon som skyddar mot strålningen vid svetsning.  

Brillor – ett ord från förr

Varför det heter glasögon är lätt att förstå, även om glasen oftast är gjorda av plast. Men brillor då? Jo, det är faktiskt inte bara slang utan en gammal benämning som stammar från mineralen beryll som liksom bergskristall användes i tidiga glasögon och lässtenar. Brille är också det tyska ordet för glasögon. 

För att synas mer än för att se

John Lennon och Elton John är två kändisar som förknippas med sina glasögon. På 1900-talet blev glasögon en modeattiralj och många stora modehus designar numer glasögonbågar. Har du inget synfel kan du bära dem med oslipade glas. Och solglasögon, som slog igenom brett på 1950-talet, bärs numer av de flesta.

Källor: SCB, Tekniska museet, Arbetsmiljöverket, Wikipedia