Fåren före frisören

Den äldsta varianten av sax är ullsaxen, även kallad bygelsax. Den började troligen användas av de gamla egyptierna för 3 500 år sedan. De tidigaste exemplaren i Europa är från runt 300 år före vår tideräkning. Ullsaxar är i ett stycke, inte tvådelade som vanliga saxar, och de används fortfarande för att trimma får.

Utvecklad av romare

Den moderna saxen uppfanns av romarna som kom på att lägga två knivblad i kors. I Sverige är de äldsta fynden från runt 800-talet och de blev vanligare på 1300-talet. Saxar med stålblad började massproduceras år 1761 i England och spreds snabbt i hela världen.

Dyrbara klipp

 Även om det är en enkel konstruktion, kan en bra sax kosta mycket. År 2019 stals till exempel ett frisörbälte med sex saxar från en frisör i Malmö. Värdet uppskattades till 70 000 kronor.

Även för vänsterhänta

År 1967 uppfanns plasthandtagen till saxen i Finland. På 1960-talet började man också maskinslipa saxar, innan dess slipade man för hand. På 1970-talet fick ergonomiska frågor ett lyft och då kom saxar med handtag anpassade för vänsterhänta. 

Små men viktiga skillnader

Förutom saxens storlek är slipningen, formen på handtaget och tjocklek på saxbladen det som skiljer saxar för olika ändamål från varandra. Sjukhussaxar är till exempel rundade i änden för att inte skada patienten.

Filmklipp kräver mässing

Förr användes saxar vid tillverkning av tidningar, foto och film. Man klippte helt enkelt själva filmen vid filmklipp. Under 1950-talet blev det vanligare att använda magnetfilm till biofilmerna för den hade bättre ljud. Då blev man tvungen att klippa med mässingsaxar eftersom mässing inte är magnetiskt.